جستجو

برای حفظ پاکی، بعد از درمان چه باید کرد و نقش خانواده چیست؟

اعتیاد یک بیماری پیجیده و چند جانبه است که جدایی از جسم بیمار، فکر و روح و روان را هم تحت تاثیر قرار داده و همین مشکلات روحی و روانی است

ادامه

اعتیاد یک بیماری پیجیده و چند جانبه است که جدایی از جسم بیمار، فکر و روح و روان را هم تحت تاثیر قرار داده و همین مشکلات روحی و روانی است که حفظ پاکی را با مشکلات روبرو ساخته است. متاسفانه تغییرات رفتاری بیماران در اثر مصرف مواد مخدر آنقدر به خود بیمار و خانواده ایشان آسیب وارد می کند که از یک طرف برای پاک ماندن اصلاح این رفتارهای بیمارگونه الزامی است و از طرف دیگر تغییر این رفتارها و حفظ این تغییرات آنقدر سخت هست که پاک مانده را با مشکلات زیادی مواجه می کند.

اعتیاد یک بیماری پیجیده و چند جانبه است که جدایی از جسم بیمار، فکر و روح و روان را هم تحت تاثیر قرار داده و همین مشکلات روحی و روانی است که حفظ پاکی را با مشکلات روبرو ساخته است. متاسفانه تغییرات رفتاری بیماران در اثر مصرف مواد مخدر آنقدر به خود بیمار و خانواده ایشان آسیب وارد می کند که از یک طرف برای پاک ماندن اصلاح این رفتارهای بیمارگونه الزامی است و از طرف دیگر تغییر این رفتارها و حفظ این تغییرات آنقدر سخت هست که پاک مانده را با مشکلات زیادی مواجه می کند.

به شما بیمار و خانواه ها  اطمینان می دهیم، درست است که حفظ پاکی سخت است ولی غیر ممکن نیست. فقط باید بیمار در این راه مصمم باشد وبا صبر و بردباری، قدم به قدم راههای حفظ پاکی را طی کند . حمایت خانواده در این راه، بسیار سودمند و اثر بخش است. البته درمان های فکری برای همه افراد شبیه هم نبوده و باید مشاورین برنامه درمان فکری و آموزشی را بر اساس نیاز هر بیمار تنظیم کنند تا نتیجه موثر حاصل شود. ارجاع به روانپزشک و مشاور خانواده در موارد مورد نیاز جزء کار درمان های فکری-روانی است.

به شما بیمار و خانواه ها  اطمینان می دهیم، درست است که حفظ پاکی سخت است ولی غیر ممکن نیست. فقط باید بیمار در این راه مصمم باشد وبا صبر و بردباری، قدم به قدم راههای حفظ پاکی را طی کند . حمایت خانواده در این راه، بسیار سودمند و اثر بخش است. البته درمان های فکری برای همه افراد شبیه هم نبوده و باید مشاورین برنامه درمان فکری و آموزشی را بر اساس نیاز هر بیمار تنظیم کنند تا نتیجه موثر حاصل شود. ارجاع به روانپزشک و مشاور خانواده در موارد مورد نیاز جزء کار درمان های فکری-روانی است.

بعد از سمزدایی جسمی و یا هر نوع ترک دیگری که منجر به دفع مواد از بدن شود، حالا نوبت حفظ پاکی می رسد. حفظ این پاکی چون باید تا شخص زنده هست ادامه پیدا کند پس ملزم به یادگیری بعضی از مهارت ها می باشد. آموزش مهارت های زندگی که یک آموزش جهانی است و می تواند از کودکی تا کهنسالی ادامه پیدا کند فرد را در برابر مشکلات و ناملایمات زندگی توانمند سازد. کسب این مهارت ها افراد را در تمام جنبه های زندگی توانمند می سازد که ایمن سازی در برابر مواد مخدر یکی از این موارد می باشد.

بعد از سمزدایی جسمی و یا هر نوع ترک دیگری که منجر به دفع مواد از بدن شود، حالا نوبت حفظ پاکی می رسد. حفظ این پاکی چون باید تا شخص زنده هست ادامه پیدا کند پس ملزم به یادگیری بعضی از مهارت ها می باشد. آموزش مهارت های زندگی که یک آموزش جهانی است و می تواند از کودکی تا کهنسالی ادامه پیدا کند فرد را در برابر مشکلات و ناملایمات زندگی توانمند سازد. کسب این مهارت ها افراد را در تمام جنبه های زندگی توانمند می سازد که ایمن سازی در برابر مواد مخدر یکی از این موارد می باشد.

مهارت کنترل وسوسه یکی از مهمترین مهارت هایی است که آموزش و یادگیری آن در پیشگیری به سمت مواد مخدر نقش آفرینی می کند. چون ترک هر ماده مخدری، وسوسه و میل مصرف را به همراه دارد پس آموزش مهارت کنترل وسوسه می تواند در این زمان بسیار حیاتی باشد و بیمار را در این امر یاری رساند. نباید وسوسه را چیز ساده ای انگاشت. چون وسوسه یک مشکل فکری است و به چشم دیده نمی شود، درمان آن هم به راحتی درمان های جسمی نبوده و شخص برای حفظ پاکی باید راه های کنترل وسوسه را به خوبی اجرایی کند.

مهارت کنترل وسوسه یکی از مهمترین مهارت هایی است که آموزش و یادگیری آن در پیشگیری به سمت مواد مخدر نقش آفرینی می کند. چون ترک هر ماده مخدری، وسوسه و میل مصرف را به همراه دارد پس آموزش مهارت کنترل وسوسه می تواند در این زمان بسیار حیاتی باشد و بیمار را در این امر یاری رساند. نباید وسوسه را چیز ساده ای انگاشت. چون وسوسه یک مشکل فکری است و به چشم دیده نمی شود، درمان آن هم به راحتی درمان های جسمی نبوده و شخص برای حفظ پاکی باید راه های کنترل وسوسه را به خوبی اجرایی کند.

آموزش این مهارت بعد از سمزدایی سریع توسط مشاور کلینیک (در جلسه تعیین شده) صورت می گیرد و شرکت بیمار در این جلسه و یادگیری آن بدون شک کمک شایانی، اول به خود شخص و در ادامه به خانواده می کند. پس از بیماران و خانواده خواسته می شود به این آموزش و شرکت در این جلسات به یک امری حیاتی و موثر نگاه کنند و از خانواده ها می خواهیم در زمانی که بیمار بخاطر قطع مواد، حوصله کاری را ندارد، با تشویق و دادن انگیزه به بیمار، کادر درمان را در ارائه خدمات غیر دارویی یاری رسانند.

آموزش این مهارت بعد از سمزدایی سریع توسط مشاور کلینیک (در جلسه تعیین شده) صورت می گیرد و شرکت بیمار در این جلسه و یادگیری آن بدون شک کمک شایانی، اول به خود شخص و در ادامه به خانواده می کند. پس از بیماران و خانواده خواسته می شود به این آموزش و شرکت در این جلسات به یک امری حیاتی و موثر نگاه کنند و از خانواده ها می خواهیم در زمانی که بیمار بخاطر قطع مواد، حوصله کاری را ندارد، با تشویق و دادن انگیزه به بیمار، کادر درمان را در ارائه خدمات غیر دارویی یاری رسانند.

خانواده درمانی یکی از مهارت های زندگی است که برای درمان خانواده آسیب دیده صورت می گیرد. چون اعتیاد یک بیماری چند جانبه است و آسیب و تخریب آن بر کل خانواده است و خانواده ها طی سالهای مصرف بیمار، دچار تنش ها و شک های زیادی می شوند، توصیه می شود بعد از اقدام بیمار به درمان، خانواده هم جهت رفع موارد پیش آمده اقدام نمایند تا با کسب راهنمایی های لازم بتوانند کمکهایی درست را به بیمار عرضه نمایند. بدون شک نیاز خانواده ها به صحبت در مورد مشکلات پیش آمده (در مورد اعتیاد با هر کسی نمی شود صحبت کرد) و دریافت کمک، در خانواده درمانی دست یافتنی است.

نقش خانواده در حفظ پاکی بیماران بر کسی پوشیده نیست. ولی اگر خانواده ها بدون آموزش ها لازم (در صورتی که رفتارهایی نادرست داشته باشند) به طور ناخواسته بیمار را به سمت مواد سوق می دهند. رفتارهای اصولی و منطقی خانواده در برابر خواسته ها و نیاز های بیمار (افراط و تفریط نباشد) هم در ترک و هم در حفظ پاکی بسیار تاثیر گذار می باشد. بیمار باید اشتباه خود در علل گرایش به مواد را بپذیرد و اگر خانواده در این اتفاق (ناخواسته) دخیل بوده باشند باید به تغییر و اصلاح رفتار خود اقدام کنند. انجام این تغییرات برای کل خانواه مخصوصا خود بیمار توصیه می شود.

شیوه سمزدایی با این گونه است که پرستار در بدو ورود بیمار به هتل و مستقر شدن در اتاق خود، سرم بیمار رو وصل کرده و پس از معاینه و تجویز داروها توسط پزشک، داروها به سرم تزریق شده و مواد افیونی از طریق تعریق و ادرار (کارکرد کلیه و کبد) بدون درد  و عوارض دفع میشه. این روند درمان طی 5 روز تعیین شده درمان انجام میشه. داروهای مورد استفاده همه مجوز سازمان غذا و دارو رو داره و بدون عوارض بوده است و هیچ داروی دست سازی توی درمان استفاده نمیشه.

نقش خانواده در حفظ پاکی بیماران بر کسی پوشیده نیست. ولی اگر خانواده ها بدون آموزش ها لازم (در صورتی که رفتارهایی نادرست داشته باشند) به طور ناخواسته بیمار را به سمت مواد سوق می دهند. رفتارهای اصولی و منطقی خانواده در برابر خواسته ها و نیاز های بیمار (افراط و تفریط نباشد) هم در ترک و هم در حفظ پاکی بسیار تاثیر گذار می باشد. بیمار باید اشتباه خود در علل گرایش به مواد را بپذیرد و اگر خانواده در این اتفاق (ناخواسته) دخیل بوده باشند باید به تغییر و اصلاح رفتار خود اقدام کنند. انجام این تغییرات برای کل خانواه مخصوصا خود بیمار توصیه می شود.

یکی از عوامل مهم در حفظ پاکی بیماران کپسول نالترکسون می باشد. این دارو باید توسط پزشک تجویز شود و استفاده خودسرانه آن خطراتی به همراه دارد. کارکرد این کپسول به این صورت است که بعد از سمزدایی و یا هر نوع ترک دیگر، این دارو تجویز می شود (این زمان را پزشک با معاینات و گرفتن تست از بیمار تعیین می کنند). زمان مصرف این دارو برای مواقعی است که بیمار نتواند وسوسه خود را کنترل نماید و یا در موقعیت مصرف قرار گرفته باشد که با مصرف یک عدد از این کپسول ها تا 24 ساعت اجازه مصرف مواد را ندارد.

خانواده درمانی یکی از مهارت های زندگی است که برای درمان خانواده آسیب دیده صورت می گیرد. چون اعتیاد یک بیماری چند جانبه است و آسیب و تخریب آن بر کل خانواده است و خانواده ها طی سالهای مصرف بیمار، دچار تنش ها و شک های زیادی می شوند، توصیه می شود بعد از اقدام بیمار به درمان، خانواده هم جهت رفع موارد پیش آمده اقدام نمایند تا با کسب راهنمایی های لازم بتوانند کمکهایی درست را به بیمار عرضه نمایند. بدون شک نیاز خانواده ها به صحبت در مورد مشکلات پیش آمده (در مورد اعتیاد با هر کسی نمی شود صحبت کرد) و دریافت کمک، در خانواده درمانی دست یافتنی است.

تاثیر نالترکسون بر بدن و عدم مصرف مواد به این گونه است که وقتی بیمار یک کپسول مصرف نماید (توسط پزشک به بیمار توضیحات لازم در زمان تجویز دارو داده می شود) اجازه مصرف مواد مخدر را ندارد و در صورت مصرف مواد (هر نوع مورفینی) بیمار دچار درد شدید در شکم شده و باید خیلی سریع به اورژانس مراجعه نماید. نالترکسون وسوسه را کنترل نمی کند بلکه بیمار به علت درد شدید و ترس از آبروی خود در مواقع پر فشار وسوسه مواد، با این ترفند به حفظ پاکی خود کمک می کند و به مرور در کنترل وسوسه خود مهارت کسب می نماید.

یکی از عوامل مهم در حفظ پاکی بیماران کپسول نالترکسون می باشد. این دارو باید توسط پزشک تجویز شود و استفاده خودسرانه آن خطراتی به همراه دارد. کارکرد این کپسول به این صورت است که بعد از سمزدایی و یا هر نوع ترک دیگر، این دارو تجویز می شود (این زمان را پزشک با معاینات و گرفتن تست از بیمار تعیین می کنند). زمان مصرف این دارو برای مواقعی است که بیمار نتواند وسوسه خود را کنترل نماید و یا در موقعیت مصرف قرار گرفته باشد که با مصرف یک عدد از این کپسول ها تا 24 ساعت اجازه مصرف مواد را ندارد.

قطع ارتباط با افراد مصرف کننده، مسدود کردن شماره تلفن های قبل، تغییر دوستان مصرف کننده و انتخاب دوستان جدید و سالم و… از هزاران مواردی است که رعایت آنها در حفظ پاکی بسیار کمک می کند. در مواقعی که افراد درجه یک خانواده (پدر و یا مادر، برادر و…) مصرف کنند باشند و تمایلی به ترک نداشته باشند بیمار باید در رفت و آمد به منزل ایشان احتیاط لازم را داشته باشد. برای مثال از پدر بیمار خواسته شود در ساعاتی که بیمار بهبود یافته مهمان ایشان است مصرف نداشته باشند و یا برای بهتر بودن حال فرزند خود از شربت تریاک استفاده کنند (زیر نظر پزشک) که خوراکی بودن آن هم زمانی نمی گیر د و هم بویی نداد.

تاثیر نالترکسون بر بدن و عدم مصرف مواد به این گونه است که وقتی بیمار یک کپسول مصرف نماید (توسط پزشک به بیمار توضیحات لازم در زمان تجویز دارو داده می شود) اجازه مصرف مواد مخدر را ندارد و در صورت مصرف مواد (هر نوع مورفینی) بیمار دچار درد شدید در شکم شده و باید خیلی سریع به اورژانس مراجعه نماید. نالترکسون وسوسه را کنترل نمی کند بلکه بیمار به علت درد شدید و ترس از آبروی خود در مواقع پر فشار وسوسه مواد، با این ترفند به حفظ پاکی خود کمک می کند و به مرور در کنترل وسوسه خود مهارت کسب می نماید.

در مواردی که افراد درجه دو خانواده (دایی، خاله، عمو و عمه و…) مصرف کننده باشند (در شهرهایی خاص). در این مواقع، چون شخص به روابط اجتماعی و فامیلی نیاز دارد ما قطع ارتباط با فامیل را موثر نمی دانیم. ولی از بیماران می خواهیم که با اقوام صحبت نمایند و در مهمانی هایی که احتمالا سالی یک یا دو با برگزار می شود، در این جلسات رعایت حال بهبود یافتگان و کودکان جمع و فامیل را نمایند. از بیمار خواسته می شود در این مهمانی ها به هیچ عنوان تنها شرکت نکند و با همسر و خانواده به مهمانی برود. در صورت رعایت نکردن دیگران، به سرعت مهمانی را ترک نماید و به همراه داشتن کپسول نالترکسون بسیار کمک می کند.

شرکت در جلسات N.A و A.A. و کنگره 60 هم از مواردی است که به حفظ پاکی بیماران کمک می کند. در این جلسات به درمان های فکر و روحی-روانی بیمار پرداخته می شود و اگر بیمار با پشتکار خود مراحل و قدم های گروه ها را طی کند، به موفقیتی بزرگ خواهد رسید. در کل پیگیری درمان های فکری و دریافت کمک از هر ارگان یا گروه سازنده ای که بتواند به بیماران کمک کند توصیه می شود. درمان فکری اعتیاد به علت طولانی بودن آن، شخص را دچار خستگی می کند، که در اینجا حمایت های خانواده می تواند انگیزه ادامه درمان را در بیمار ایجاد نماید.

قطع ارتباط با افراد مصرف کننده، مسدود کردن شماره تلفن های قبل، تغییر دوستان مصرف کننده و انتخاب دوستان جدید و سالم و... از هزاران مواردی است که رعایت آنها در حفظ پاکی بسیار کمک می کند. در مواقعی که افراد درجه یک خانواده (پدر و یا مادر، برادر و...) مصرف کنند باشند و تمایلی به ترک نداشته باشند بیمار باید در رفت و آمد به منزل ایشان احتیاط لازم را داشته باشد. برای مثال از پدر بیمار خواسته شود در ساعاتی که بیمار بهبود یافته مهمان ایشان است مصرف نداشته باشند و یا برای بهتر بودن حال فرزند خود از شربت تریاک استفاده کنند (زیر نظر پزشک) که خوراکی بودن آن هم زمانی نمی گیر د و هم بویی نداد.

در مواردی که افراد درجه دو خانواده (دایی، خاله، عمو و عمه و...) مصرف کننده باشند (در شهرهایی خاص). در این مواقع، چون شخص به روابط اجتماعی و فامیلی نیاز دارد ما قطع ارتباط با فامیل را موثر نمی دانیم. ولی از بیماران می خواهیم که با اقوام صحبت نمایند و در مهمانی هایی که احتمالا سالی یک یا دو با برگزار می شود، در این جلسات رعایت حال بهبود یافتگان و کودکان جمع و فامیل را نمایند. از بیمار خواسته می شود در این مهمانی ها به هیچ عنوان تنها شرکت نکند و با همسر و خانواده به مهمانی برود. در صورت رعایت نکردن دیگران، به سرعت مهمانی را ترک نماید و به همراه داشتن کپسول نالترکسون بسیار کمک می کند.

شرکت در جلسات N.A و A.A. و کنگره 60 هم از مواردی است که به حفظ پاکی بیماران کمک می کند. در این جلسات به درمان های فکر و روحی-روانی بیمار پرداخته می شود و اگر بیمار با پشتکار خود مراحل و قدم های گروه ها را طی کند، به موفقیتی بزرگ خواهد رسید. در کل پیگیری درمان های فکری و دریافت کمک از هر ارگان یا گروه سازنده ای که بتواند به بیماران کمک کند توصیه می شود. درمان فکری اعتیاد به علت طولانی بودن آن، شخص را دچار خستگی می کند، که در اینجا حمایت های خانواده می تواند انگیزه ادامه درمان را در بیمار ایجاد نماید.

پس معطل نکنید و اگر عزیزی از خانواده درگیر مواد افیونی هستند و ترس از درمان یا نگران آبروی خودشون هستند با سمزدا تماس بگیرید. تا در کوتاه ترین زمان و بدون درد و عوارض عزیز شما یک درمان خوب رو تجربه کنه و حتما این سایت رو به دوستانی که نیاز به مشاوره درمانی اعتیاد دارند هم معرفی کنید. آژانس توریست درمانی در خدمت شماست.

پس معطل نکنید و اگر عزیزی از خانواده درگیر مواد افیونی هستند و ترس از درمان یا نگران آبروی خودشون هستند با سمزدا تماس بگیرید. تا در کوتاه ترین زمان و بدون درد و عوارض عزیز شما یک درمان خوب رو تجربه کنه و حتما این سایت رو به دوستانی که نیاز به مشاوره درمانی اعتیاد دارند هم معرفی کنید. آژانس توریست درمانی در خدمت شماست.

سوالات متداول

بله . استفاده از تلفن همراه و استفاده از اینترنت جهت بازی امور کاری آزاد است.

بله . البته با هماهنگی پزشک. بیمار می تواند در روزهای آخر درمان به گردش در شهر یزد و نفاط تاریخی یزد بپردازد

بله. همه اتاق ها تک نفره و برای شخص بیمار می باشد.

 

بله . استفاده از تلفن همراه و استفاده از اینترنت جهت بازی امور کاری آزاد است.

بله . البته با هماهنگی پزشک. بیمار می تواند در روزهای آخر درمان به گردش در شهر یزد و نفاط تاریخی یزد بپردازد

بله. همه اتاق ها تک نفره و برای شخص بیمار می باشد.

 
سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

مشاوره رایگان

مشاوره قبل از درمان

شماره خود را ثبت کنید و از خدمات مشاوره قبل از درمان ما بهره‌مند شوید. تیم مشاوره مرکز درمانی با شما تماس خواهد گرفت و راهنمایی لازم را ارائه خواهد داد

مشاوره رایگان

مشاوره قبل از درمان

شماره خود را ثبت کنید و از خدمات مشاوره قبل از درمان ما بهره‌مند شوید. تیم مشاوره مرکز درمانی با شما تماس خواهد گرفت و راهنمایی لازم را ارائه خواهد داد

برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.