پذیرش تا ترخیص

مشاوره تلفنی: بیمار با مشاور تماس می گیرد و در مورد  شیوه سمزدایی کسب اطلاع می کند. بیمار یا از طریق سایت یا بیماران و اقوام بهبود یافته با مشاور آشنا می شوند

ادامه

 

در مشاوره تلفنی سن بیمار. مصرف . نحوه مصرف و … سوال می شود و تحت شرایط توضیحات بیمار شیوه درمان تشریح می شود

بیمار تشریف میارند یزد. توی اقامتگاه سنتی کیاوش بستری می شوند. از طریق سرم تراپی و داروهای خوراکی درمان انجام می شود. (سرم به بیمار وصل شده و پزشک از روی معاینات و نیاز یمار دارو تجویز کرده که باعث دفع مورفین از بدن می شود.) برای مصارف کم درمان راحت و برای مصراف زیاد باید مقاومت کنند. داروهایی که استفاده می شود عوارض ندارد. بعد از درمان هم بیمار می تواند با پزشک و مشاور در تماس باشه. روزهای درمان 3 تا 5 روز است که پزشک از روی مصرف بیمار روزها رو تعیین می کنند.

تریاک: درمان 3 تا 5 روز زمان میبره. از طریق سرم تراپی و داروهای خوراکی درمان انجام میشه. درمان درد خماری نداره. داروهایی که استفاده میشه عوارض نداره.  )اتاق شخص و مشاوره و پذیرایی دوره درمان رو تکمیل می کند.(

شیره تدخینی: درمان 3 تا 5 روز زمان میبره. از طریق سرم تراپی و داروهای خوراکی درمان انجام میشه. درمان درد خماری نداره. داروهایی که استفاده میشه عوارض نداره.

ترامادول: درمان 3 تا 5 روز زمان میبره. از طریق سرم تراپی و داروهای خوراکی درمان انجام میشه. درمان درد خماری نداره. داروهایی که استفاده میشه عوارض نداره.

شیره خوراکی: شیوه درمان شیره خوراکی شبیه درمان شیره تدخینی است فقط با این تفاوت چون در مصرف شیره خوراکی جذب مواد بسیار است تئصیه می شود 2 هفته قبل از درمان مصرف را کمتر از یک مثقال یا به روش تدخینی کاهش داده تا درمان راحت تر و بهبودی بعد از درمان سریع تر حاصل شود.

هرویین: درمان به شیوه مواد سنتی انجام می شود فقط چون هرویین از مواد صنعتی است craving (ولع بسیار) دارد برای کم شدن ولع و بهتر درمان شدن 2 تا 3 هفته قبل از درمان باید بجای هرویین شربت تنتور اپیوم (شربت تریاک) استفاده شود و بعد از آن برای درمان اقدام نمایید. با این تغییر مصرف ولع بیمار کم شده ، درمان بهتر و راحت تر انجام می شود و ثبات پاکی را افزایش می دهد. این تغییر مصرف الزامیست. هر یک گرم هرویین حدود 10 تا 20 سی سی اپیوم در روز لازم دارد. (تهیه شربت تنتور اپیوم از کلینیک های ترک اعتیاد)

کراک: نوعی هرویین فشرده می باشد و مانند هرویین از مواد صنعتی است craving (ولع بسیار) دارد برای کم شدن ولع و بهتر درمان شدن یک ماه قبل از درمان باید بجای کراک شربت تنتور اپیوم (شربت تریاک) استفاده کند و بعد برای درمان اقدام نمایید. با این تغییر مصرف باعث ولع  کم شده ، درمان بهتر و راحت تر انجام می شود و ثبات پاکی را افزایش می دهد. این تغییر مصرف الزامیست. هر یک گرم کراک حدود 10 تا 20 سی سی اپیوم در روز لازم دارد. (تهیه شربت تنتور اپیوم از کلینیک های ترک اعتیاد)

متادون: بهترین روش ترک متادون کم کردن تدریجی دارو زیر نظر پزشک می باشد. ولی اگر کسی تمایل به سمزدایی این دارو داشته باشد (که توصیه نمی شود ) از آنجایی که متادون دارویی قوی و با طول عمر بالایی می باشد قابل سمزدایی به صورت مستقیم نیست و برای درمان، بیمار باید یک ماه قبل از درمان بجای متادون از شربت تنتور اپیوم استفاده کند تا کاملا جایگزین متادون شود. برای جایگزینی متادون با تنتور اپیوم به ازای هر یک سی سی (5 میلی گرم) می توان تقریبا 2 سی سی شربت تنتور اپیوم استفاده کرد. (تهیه شربت تنتور اپیوم از کلینیک های ترک اعتیاد). بعد از تغییر مصرف شیوه درمان به صورت درمان مواد  تریاک و شیره  انجام می شود.

اگر کسی اصرار به سمزدایی مستقیم متادون داشته باشد با بستری کردن 2 هفته ای سمزدایی مستقیم متادون انجام پذیر است.

قرص بوپرنورفین: یا قرص B2 چون داروی درمانی است مستقیما سمزدایی نمی شود. بهترین روش ترک بوپرنورفین کم کردن تدریجی دارو زیر نظر پزشک می باشد. ولی اگر کسی تمایل به سمزدایی این دارو داشته باشد (که توصیه نمی شود )باید حدود 2 تا 3 ماه شربت تنتور اپیوم استفاده کند تا بدن اماده سمزدایی شود.  (تهیه شربت تنتور اپیوم از کلینیک های ترک اعتیاد)

شیشه و ماری جوانا: شیشه از مواد محرک می باشد. برای مواد محرک و روان گردان ها نمی توان از روش سمزدایی استفاده کرد . روش کمپ هم موثر نیست. بهترین درمان برای این مواد مراجعه به روانپزشک، البته روانپزشکی که به مواد شناخت داشته و دوره ترک شیشه (ماتریکس) را برای بیمار انجام دهد.

داروهای خواب و اعصاب و روان: باید زیر نظر متخصص اعصاب و روان و روانپزشک درمان و یا قطع مصرف انجام پذیرد و سمزدایی ندارد.

بیمار بعد از توجیح برای پذیرش در روز تعیین شده در مرکز حضور پیدا کرده و با پزشک جهت جلسه توجیحی حضوری شرکت کرده و از نحوه کامل درمان و تعیین روزها توسط پزشک و داروهای استفاده شده در درمان مطلع می شود و بعد از رضایت خود بیمار پذیرش صورت می گیرد. مشاوره توسط مشاور کلینیک و ویزیت توسط پزشک انجام شده و جهت بستری به هتل کیاوش می روند.

مشاوره تلفنی: بیمار با مشاور تماس می گیرد و در مورد  شیوه سمزدایی کسب اطلاع می کند. بیمار یا از طریق سایت یا بیماران و اقوام بهبود یافته با مشاور آشنا می شوند در مشاوره تلفنی سن بیمار. مصرف . نحوه مصرف و ... سوال می شود و تحت شرایط توضیحات بیمار شیوه درمان تشریح می شود بیمار تشریف میارند یزد. توی اقامتگاه سنتی کیاوش بستری می شوند. از طریق سرم تراپی و داروهای خوراکی درمان انجام می شود. (سرم به بیمار وصل شده و پزشک از روی معاینات و نیاز یمار دارو تجویز کرده که باعث دفع مورفین از بدن می شود.) برای مصارف کم درمان راحت و برای مصراف زیاد باید مقاومت کنند. داروهایی که استفاده می شود عوارض ندارد. بعد از درمان هم بیمار می تواند با پزشک و مشاور در تماس باشه. روزهای درمان 3 تا 5 روز است که پزشک از روی مصرف بیمار روزها رو تعیین می کنند. تریاک: درمان 3 تا 5 روز زمان میبره. از طریق سرم تراپی و داروهای خوراکی درمان انجام میشه. درمان درد خماری نداره. داروهایی که استفاده میشه عوارض نداره.  )اتاق شخص و مشاوره و پذیرایی دوره درمان رو تکمیل می کند.( شیره تدخینی: درمان 3 تا 5 روز زمان میبره. از طریق سرم تراپی و داروهای خوراکی درمان انجام میشه. درمان درد خماری نداره. داروهایی که استفاده میشه عوارض نداره. ترامادول: درمان 3 تا 5 روز زمان میبره. از طریق سرم تراپی و داروهای خوراکی درمان انجام میشه. درمان درد خماری نداره. داروهایی که استفاده میشه عوارض نداره. شیره خوراکی: شیوه درمان شیره خوراکی شبیه درمان شیره تدخینی است فقط با این تفاوت چون در مصرف شیره خوراکی جذب مواد بسیار است تئصیه می شود 2 هفته قبل از درمان مصرف را کمتر از یک مثقال یا به روش تدخینی کاهش داده تا درمان راحت تر و بهبودی بعد از درمان سریع تر حاصل شود. هرویین: درمان به شیوه مواد سنتی انجام می شود فقط چون هرویین از مواد صنعتی است craving (ولع بسیار) دارد برای کم شدن ولع و بهتر درمان شدن 2 تا 3 هفته قبل از درمان باید بجای هرویین شربت تنتور اپیوم (شربت تریاک) استفاده شود و بعد از آن برای درمان اقدام نمایید. با این تغییر مصرف ولع بیمار کم شده ، درمان بهتر و راحت تر انجام می شود و ثبات پاکی را افزایش می دهد. این تغییر مصرف الزامیست. هر یک گرم هرویین حدود 10 تا 20 سی سی اپیوم در روز لازم دارد. (تهیه شربت تنتور اپیوم از کلینیک های ترک اعتیاد) کراک: نوعی هرویین فشرده می باشد و مانند هرویین از مواد صنعتی است craving (ولع بسیار) دارد برای کم شدن ولع و بهتر درمان شدن یک ماه قبل از درمان باید بجای کراک شربت تنتور اپیوم (شربت تریاک) استفاده کند و بعد برای درمان اقدام نمایید. با این تغییر مصرف باعث ولع  کم شده ، درمان بهتر و راحت تر انجام می شود و ثبات پاکی را افزایش می دهد. این تغییر مصرف الزامیست. هر یک گرم کراک حدود 10 تا 20 سی سی اپیوم در روز لازم دارد. (تهیه شربت تنتور اپیوم از کلینیک های ترک اعتیاد) متادون: بهترین روش ترک متادون کم کردن تدریجی دارو زیر نظر پزشک می باشد. ولی اگر کسی تمایل به سمزدایی این دارو داشته باشد (که توصیه نمی شود ) از آنجایی که متادون دارویی قوی و با طول عمر بالایی می باشد قابل سمزدایی به صورت مستقیم نیست و برای درمان، بیمار باید یک ماه قبل از درمان بجای متادون از شربت تنتور اپیوم استفاده کند تا کاملا جایگزین متادون شود. برای جایگزینی متادون با تنتور اپیوم به ازای هر یک سی سی (5 میلی گرم) می توان تقریبا 2 سی سی شربت تنتور اپیوم استفاده کرد. (تهیه شربت تنتور اپیوم از کلینیک های ترک اعتیاد). بعد از تغییر مصرف شیوه درمان به صورت درمان مواد  تریاک و شیره  انجام می شود. اگر کسی اصرار به سمزدایی مستقیم متادون داشته باشد با بستری کردن 2 هفته ای سمزدایی مستقیم متادون انجام پذیر است. قرص بوپرنورفین: یا قرص B2 چون داروی درمانی است مستقیما سمزدایی نمی شود. بهترین روش ترک بوپرنورفین کم کردن تدریجی دارو زیر نظر پزشک می باشد. ولی اگر کسی تمایل به سمزدایی این دارو داشته باشد (که توصیه نمی شود )باید حدود 2 تا 3 ماه شربت تنتور اپیوم استفاده کند تا بدن اماده سمزدایی شود.  (تهیه شربت تنتور اپیوم از کلینیک های ترک اعتیاد) شیشه و ماری جوانا: شیشه از مواد محرک می باشد. برای مواد محرک و روان گردان ها نمی توان از روش سمزدایی استفاده کرد . روش کمپ هم موثر نیست. بهترین درمان برای این مواد مراجعه به روانپزشک، البته روانپزشکی که به مواد شناخت داشته و دوره ترک شیشه (ماتریکس) را برای بیمار انجام دهد. داروهای خواب و اعصاب و روان: باید زیر نظر متخصص اعصاب و روان و روانپزشک درمان و یا قطع مصرف انجام پذیرد و سمزدایی ندارد. بیمار بعد از توجیح برای پذیرش در روز تعیین شده در مرکز حضور پیدا کرده و با پزشک جهت جلسه توجیحی حضوری شرکت کرده و از نحوه کامل درمان و تعیین روزها توسط پزشک و داروهای استفاده شده در درمان مطلع می شود و بعد از رضایت خود بیمار پذیرش صورت می گیرد. مشاوره توسط مشاور کلینیک و ویزیت توسط پزشک انجام شده و جهت بستری به هتل کیاوش می روند.

در بدو ورود بیمار به هتل کارهای پذیرش انجام می شود. یک اتاق تمیز با سرویس کامل به او تحویل داده می شود.

شماره تلفن همراه پرستار داخل اتاق نصب شده که هروقت اتاق نصب شده که هر وقت بیمار نیاز داشت بتواند با پرستار صحبت کند.

خانه دار وسایل مورد نیاز از قبیل چای. اب معدنی. حوله و … را در اختیار بیمار قرار می دهد.

در ساعات معین سرویس صبحانه . ناهار و شام ارائه می شود. غذاها طبق دستور پزشک و زیر نظر مستقیم ایشان تهیه می شود.

دمنوش دارپین یک بار برای هر بیمار سرور می شود.

وقتی بیمار در اتاق خود مستقر شد پرستار کارهای او را (وصل کردن سرم و دادن داروها و …) انجام می دهد.

پزشک در سه نوبت صبح و ظهر وشب با مراجعه به هتل بیمار را ویزیت می کند. و موارد مورد نیاز پرستار را در میان می گذارد.

پرستار ( خانم و آقا) به طور مرتب در  هتل محل اقامت بیمار حضور دارد و با توجه به نیاز بیمار به او سرکشی می کند و کارهای درمانی اور را انجام می دهد.

پرستار همیشه در دسترس بیمار است و اگر بیمار نیاز به پرستار داشته باشد می تواند با شماره ی پرستار تماس بگیرد و ایشان در اسرع وقت به بالین بیمار می رود.

با صلاح دید پزشک و با در نظر گرفتن وضع جسمی بیمار ساعات مشاوره برای هر فرد تنظیم شده و پرستار بیمار را از ساعت مشاوره مطلع کرده و او را ترغیب به رفتن مشاوره می کند.

کادر هتل (مدیر. پرستار. اشپز و خدمه همه در خدمت بیمار هستند و هر گونه نیاز او را در حد توان و وظایف اعمال شده براورده می کنند.

مشاوره حین درمان

بیمار از روز سوم به بعد جهت مشاوره در کلینیک حضور پیدا کرده و در این جلسات مهارت کنترل وسوسه ارائه می شود و در صورتی که بیمار به همراه همسر خود تشریف اورده باشند همسر هم در جلسه شخصی شرکت کرده تا به سوالات ایشان پاسخ داده بشه و راهنمایی لازم صورت پذیرد.

آشنا کردن بیمار با مهارت هتی زندگی و نحوه آموزش این مهارت ها از طریق گوگل و تاثیر آن بر روند بهبودی و زندگی فرد هم از موارد مشاوره می باشد.

نسخه کمکی پزشک

پزشک در روز آخر درمان نسخه داروهای کمکی برای بیمار تجویز می کنند. بعد از درمان چون بدن دچار ضعف . کاهش انرژی میشه . پزشک داروی کمکی و تقویتی (مثل نوروبیان) تجویز می کنند تا به حالت اولیه برگردند . رژیم غذایی هم برای بیمار شرح داده شده تا به بهبود روند درمان سرعت بخشیده شود.

در بدو ورود بیمار به هتل کارهای پذیرش انجام می شود. یک اتاق تمیز با سرویس کامل به او تحویل داده می شود. شماره تلفن همراه پرستار داخل اتاق نصب شده که هروقت اتاق نصب شده که هر وقت بیمار نیاز داشت بتواند با پرستار صحبت کند. خانه دار وسایل مورد نیاز از قبیل چای. اب معدنی. حوله و ... را در اختیار بیمار قرار می دهد. در ساعات معین سرویس صبحانه . ناهار و شام ارائه می شود. غذاها طبق دستور پزشک و زیر نظر مستقیم ایشان تهیه می شود. دمنوش دارپین یک بار برای هر بیمار سرور می شود. وقتی بیمار در اتاق خود مستقر شد پرستار کارهای او را (وصل کردن سرم و دادن داروها و ...) انجام می دهد. پزشک در سه نوبت صبح و ظهر وشب با مراجعه به هتل بیمار را ویزیت می کند. و موارد مورد نیاز پرستار را در میان می گذارد. پرستار ( خانم و آقا) به طور مرتب در  هتل محل اقامت بیمار حضور دارد و با توجه به نیاز بیمار به او سرکشی می کند و کارهای درمانی اور را انجام می دهد. پرستار همیشه در دسترس بیمار است و اگر بیمار نیاز به پرستار داشته باشد می تواند با شماره ی پرستار تماس بگیرد و ایشان در اسرع وقت به بالین بیمار می رود. با صلاح دید پزشک و با در نظر گرفتن وضع جسمی بیمار ساعات مشاوره برای هر فرد تنظیم شده و پرستار بیمار را از ساعت مشاوره مطلع کرده و او را ترغیب به رفتن مشاوره می کند. کادر هتل (مدیر. پرستار. اشپز و خدمه همه در خدمت بیمار هستند و هر گونه نیاز او را در حد توان و وظایف اعمال شده براورده می کنند. مشاوره حین درمان بیمار از روز سوم به بعد جهت مشاوره در کلینیک حضور پیدا کرده و در این جلسات مهارت کنترل وسوسه ارائه می شود و در صورتی که بیمار به همراه همسر خود تشریف اورده باشند همسر هم در جلسه شخصی شرکت کرده تا به سوالات ایشان پاسخ داده بشه و راهنمایی لازم صورت پذیرد. آشنا کردن بیمار با مهارت هتی زندگی و نحوه آموزش این مهارت ها از طریق گوگل و تاثیر آن بر روند بهبودی و زندگی فرد هم از موارد مشاوره می باشد. نسخه کمکی پزشک پزشک در روز آخر درمان نسخه داروهای کمکی برای بیمار تجویز می کنند. بعد از درمان چون بدن دچار ضعف . کاهش انرژی میشه . پزشک داروی کمکی و تقویتی (مثل نوروبیان) تجویز می کنند تا به حالت اولیه برگردند . رژیم غذایی هم برای بیمار شرح داده شده تا به بهبود روند درمان سرعت بخشیده شود. بعد از کسب اطلاعات درمان طی تماس تلفنی با مشاور کلینیک و رزرو نوبت، با سفر به یزد و پذیرش و ویزیت و مشاوره اولیه وارد هتل میشید و درمان شروع میشه.

بعد از کسب اطلاعات درمان طی تماس تلفنی با مشاور کلینیک و رزرو نوبت، با سفر به یزد و پذیرش و ویزیت و مشاوره اولیه وارد هتل میشید و درمان شروع میشه.

با پایان یافتن درمان و توضیحات تکمیلی پزشک، بیمار راهنمایی های لازم را دریافت کرده و کار ترخیص انجام می شود. بیمار می تواند بعد از درمان جهت موارد پزشکی به پزشک و جهت درمان و راهنمایی فکر با مشاور در تماس بوده و شماره تلفن د راختیار ایشان قرار می گیرد.  درمان فکری مواد نیاز به زمان دارد و با شرکت در جلسات N.A   و  A.A  و کنگره 60 به درمان فکری سرعت ببخشد.

حضور 24 ساعته پرستار در هتل و محل درمان استرس رو از بیمار کم میکنه و هر زمان که بیمار احساس درد بکنه و نیاز به پزشک داشته باشه میتونه با پرستار هماهنگ کنه. پرستار داروهای تجویزی پزشک رو در ساعات معین شده توی سرم بیمار تزریق میکنه و روند درمان ادامه پیدا میکنه.

وقتی وارد هتل سنتی با دیوار های کاه گلی میشی، انگار به دنیای کوچکیتون وارد شدی و به گذشته سفر کردی ناگهان یاد خونه مادر بزرگ مون می افتیم و تقریبا همه دردها و نگرانی هات از بین میره.

با پایان یافتن درمان و توضیحات تکمیلی پزشک، بیمار راهنمایی های لازم را دریافت کرده و کار ترخیص انجام می شود.

بیمار می تواند بعد از درمان جهت موارد پزشکی به پزشک و جهت درمان و راهنمایی فکر با مشاور در تماس بوده و شماره تلفن د راختیار ایشان قرار می گیرد.

 درمان فکری مواد نیاز به زمان دارد و با شرکت در جلسات N.A   و  A.A  و کنگره 60 به درمان فکری سرعت ببخشد.

بعضی از بیماری ها رو میشه به همه گفت و از مشاورین بیمارستان ها و کلینیک ها در مورد نحوه درمان ها سوال کرد. ولی بیماری اعتیاد چیزی نیست که بشه به راحتی در موردش از هر کسی سوال کرد.

طی روزهای درمانی که توی هتل هستیم میتونیم از فضای هتل استفاده کنیم و توی نم نم بارون که روی خاک محله هتل میشنیه و یا با آب پاشی که روی دیوارهای کاه گلی و آجر فرش های حیاط هتل انجام میشه، یه سفر به گذشته و نسل های قدیم میکنیم و نفس کشیدن رو با نم خاک تغییر میده.

در ضمن دیدن از بافت قدیم شهر یزد و خرید شیرینی ها و سوغات این شهر جهانی یه سفر خوش خاطره رو براتون تداعی میکنه.

بعضی از بیماری ها رو میشه به همه گفت و از مشاورین بیمارستان ها و کلینیک ها در مورد نحوه درمان ها سوال کرد. ولی بیماری اعتیاد چیزی نیست که بشه به راحتی در موردش از هر کسی سوال کرد.

همه این امکانات رو می تونید با درمان در سمزدا به دست بیارید و بدن تون رو از دام مواد افیونی رهایی بدید و سالم و قبراق به شهر خودتون برگردید. و اگر کسی از مصرف تون بی خبر بوده باشه فقط سوغاتی ها و عکس هایی رو توی سطح شهر و مکان های تاریخی یزد گرفتید رو می بینه و درمان اعتیاد شما مثل یه راز باقی می مونه.

بعضی از بیماری ها رو میشه به همه گفت و از مشاورین بیمارستان ها و کلینیک ها در مورد نحوه درمان ها سوال کرد. ولی بیماری اعتیاد چیزی نیست که بشه به راحتی در موردش از هر کسی سوال کرد.

پس معطل نکنید و اگر عزیزی از خانواده درگیر مواد افیونی هستند و ترس از درمان یا نگران آبروی خودشون هستند با سمزدا تماس بگیرید و حتما این سایت رو به دوستانی که نیاز به مشاوره درمانی اعتیاد دارند هم معرفی کنید.

پس معطل نکنید و اگر عزیزی از خانواده درگیر مواد افیونی هستند و ترس از درمان یا نگران آبروی خودشون هستند با سمزدا تماس بگیرید و حتما این سایت رو به دوستانی که نیاز به مشاوره درمانی اعتیاد دارند هم معرفی کنید.

سوالات متداول

پزشک از زمان بستری بیمار و شروع درمان، چندین بار در روز بیماران را ویزیت کرده و در صورت نیاز خارج از زمان های تعیین شده، پزشک به بالین بیمار خواهد رفت.

هزینه غذای سه روز بستری به عهده ی هتل می باشد.

بله. در صورتی که پزشک تشخیص به بستری بیشتر بدهند ممکن است یک یا دو روز درمان طولانی تر شود فقط در ازای هر شب بیشتر اقامت در هتل بر اساس نرخ فعلی مبلغ یک میلیون دریافت می گردد.

پزشک از زمان بستری بیمار و شروع درمان، چندین بار در روز بیماران را ویزیت کرده و در صورت نیاز خارج از زمان های تعیین شده، پزشک به بالین بیمار خواهد رفت.

هزینه غذای سه روز بستری به عهده ی هتل می باشد.

بله. در صورتی که پزشک تشخیص به بستری بیشتر بدهند ممکن است یک یا دو روز درمان طولانی تر شود فقط در ازای هر شب بیشتر اقامت در هتل بر اساس نرخ فعلی مبلغ یک میلیون دریافت می گردد.

سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.