جستجو

سمزدایی متادون چگونه است؟

سم زدایی سریع متادون یک آرزو و خواست بیماران مصرف کننده متادون و خانواده های ایشان بوده و است

ادامه

سم زدایی سریع متادون یک آرزو و خواست بیماران مصرف کننده متادون و خانواده های ایشان بوده و است. سم زدایی یک شیوه درمانی است که باعث دفع و خروج مواد افیونی یا هر دارویی که بیمار درگیر مصرف آن است گفته می شود. سم زدایی می تواند برای هر ماده ی مخدر انجام شود و به علت گذشته و تاریخ دراز مدت مصرف موا د افیونی، سم زدایی این مواد هم سالهاست در کار دست درمانگران اعتیاد بوده است. ولی سم زدایی سریع متادون چند سالی است که رایج شده و عمر کوتاهی دارد. و این شیوه درمانی به راحتی سمزدایی مواد افیونی نیست.

سم زدایی سریع متادون یک آرزو و خواست بیماران مصرف کننده متادون و خانواده های ایشان بوده و است. سم زدایی یک شیوه درمانی است که باعث دفع و خروج مواد افیونی یا هر دارویی که بیمار درگیر مصرف آن است گفته می شود. سم زدایی می تواند برای هر ماده ی مخدر انجام شود و به علت گذشته و تاریخ دراز مدت مصرف موا د افیونی، سم زدایی این مواد هم سالهاست در کار دست درمانگران اعتیاد بوده است. ولی سم زدایی سریع متادون چند سالی است که رایج شده و عمر کوتاهی دارد. و این شیوه درمانی به راحتی سمزدایی مواد افیونی نیست.

از آن جایی که تاریخچه ی شروع درمان با متادون به دهه 60 میلادی باز میگردد و عمر درمان سم زدایی سریع متادون بسیار نونهال بوده و سن کمی دارد. بعد از شروع درمان نگهدارنده با متادون در جهان و ایران، عداه ای از بیماران توانستند با رعایت قوانین درج شده در پروتکل درمان متادون و زیر نظر پزشک متخصص متادون خود را به صفر رسانیده و قطع مصرف انجام دهند ولی عده کثیری از بیماران موفق به این کار نشدند (البته افرادی که موفق به قطع مصرف اصولی متادون نشدند بیشتر بیمارانی هستند که یا داروی آزاد مصرف می کنند و زیر نظر پزشک نیستند و یا اگر از کلینیک ترک اعتیاد دارو تهیه می کنند قوانین درج شده در پروتکل را رعایت نکرده و به صورت بیمارگونه دارو استفاده می کنند).

از آن جایی که تاریخچه ی شروع درمان با متادون به دهه 60 میلادی باز میگردد و عمر درمان سم زدایی سریع متادون بسیار نونهال بوده و سن کمی دارد. بعد از شروع درمان نگهدارنده با متادون در جهان و ایران، عداه ای از بیماران توانستند با رعایت قوانین درج شده در پروتکل درمان متادون و زیر نظر پزشک متخصص متادون خود را به صفر رسانیده و قطع مصرف انجام دهند ولی عده کثیری از بیماران موفق به این کار نشدند (البته افرادی که موفق به قطع مصرف اصولی متادون نشدند بیشتر بیمارانی هستند که یا داروی آزاد مصرف می کنند و زیر نظر پزشک نیستند و یا اگر از کلینیک ترک اعتیاد دارو تهیه می کنند قوانین درج شده در پروتکل را رعایت نکرده و به صورت بیمارگونه دارو استفاده می کنند).

ساختار شیمیایی متادون طوری ست که مدت زیادی در بدن می ماند و به علت طول عمر بالای آن، ترک بدون اصول و ناگهانی آن با درد شدید همراه بوده و امکان بازگشت به سمت مواد و یا متادون دور انتظار نیست. داروی متادون برای بعضی از مواد بسیار موثر بوده است. مثلا برای مواد صنعتی (هروئین و کراک) مخصوصا مصرف مواد تزریقی، بسیار موثر بوده و در کنترل مصرف مواد و کاهش میل مصرف این گونه مواد خیلی کمک می کند. مصرف اصولی دارو زیر نظر پزشک در مدت مشخص باعث کاهش آسیب و پیشگیری از بیماری های واگیردار (HIV و هپیاتیت B و C) می شود.

ساختار شیمیایی متادون طوری ست که مدت زیادی در بدن می ماند و به علت طول عمر بالای آن، ترک بدون اصول و ناگهانی آن با درد شدید همراه بوده و امکان بازگشت به سمت مواد و یا متادون دور انتظار نیست. داروی متادون برای بعضی از مواد بسیار موثر بوده است. مثلا برای مواد صنعتی (هروئین و کراک) مخصوصا مصرف مواد تزریقی، بسیار موثر بوده و در کنترل مصرف مواد و کاهش میل مصرف این گونه مواد خیلی کمک می کند. مصرف اصولی دارو زیر نظر پزشک در مدت مشخص باعث کاهش آسیب و پیشگیری از بیماری های واگیردار (HIV و هپیاتیت B و C) می شود.

متادون یک درمان نگهدارنده است. نگهدارنده به این معنی است که بیمار با مصرف متادون بجای مواد، متادون را جایگزین مواد کرده و به دلایل مختلف و البته نظر پزشک متخصص صلاح بر مصرف  دراز مدت متادون داده شده است. درمان نگهدارنده با متادون برای افرادی توصیه می شود که در مصرف مواد خود هم ثبات نداشته و چندین ماده را با هم مصرف می کنند و یا به علت لغزش های مکرر ترک و مصرف مجدد مواد، با مصرف مداوم متادون از ولع به میل مصرف مواد کاسته شده و نوعی کاهش آسیب در فرد شکل می گیرد.

متادون یک درمان نگهدارنده است. نگهدارنده به این معنی است که بیمار با مصرف متادون بجای مواد، متادون را جایگزین مواد کرده و به دلایل مختلف و البته نظر پزشک متخصص صلاح بر مصرف  دراز مدت متادون داده شده است. درمان نگهدارنده با متادون برای افرادی توصیه می شود که در مصرف مواد خود هم ثبات نداشته و چندین ماده را با هم مصرف می کنند و یا به علت لغزش های مکرر ترک و مصرف مجدد مواد، با مصرف مداوم متادون از ولع به میل مصرف مواد کاسته شده و نوعی کاهش آسیب در فرد شکل می گیرد.

متادون طول عمر زیادی داشته و حتی از ماده مخدر شیره هم قوی تر است پس درمان و قطع مصرف آن هم کار ساده ای نیست و باید به این نکات در زمان درمان توجه داشت تا نتیجه خوب به دست آورد. قطع مصرف متادون باید زیر نظر پزشک انجام شود تا در نحوه کم کردن دارو نکات پزشکی و درمانی اعمال شود و در پایان درمان، بیمار بدون نیاز به هیچ دارویی به زندگی عادی خود بپردازد. در صورت قطع ناگهانی یا کم کردن سریع دارو، امکان بازگشت به دوز داروی بیشتر وجود دارد. (مکرر در بیماران دیده شده است)

متادون طول عمر زیادی داشته و حتی از ماده مخدر شیره هم قوی تر است پس درمان و قطع مصرف آن هم کار ساده ای نیست و باید به این نکات در زمان درمان توجه داشت تا نتیجه خوب به دست آورد. قطع مصرف متادون باید زیر نظر پزشک انجام شود تا در نحوه کم کردن دارو نکات پزشکی و درمانی اعمال شود و در پایان درمان، بیمار بدون نیاز به هیچ دارویی به زندگی عادی خود بپردازد. در صورت قطع ناگهانی یا کم کردن سریع دارو، امکان بازگشت به دوز داروی بیشتر وجود دارد. (مکرر در بیماران دیده شده است)

آنطور که بین عموم تصور می شود متادون اصلا داروی بدی نیست ولی متاسفانه مصرف های خودسرانه عده زیادی باعث شده این باور غلط بین عموم جامعه شکل بگیرد. متادون باید زیر نظر پزشک دوره دیده مصرف شود و میزان داروی آن توسط پزشک و با شرایط جسمی ونیاز هر بیمار تغییر کند. از آنجا که بیماران آسیب دیده از متادون، در اکثر موارد با مصرف داروی آزاد و کم و زیاد کردن و یا مصرف دارو همزمان با مصرف مواد و یا قرص، صورت گرفته است آسیب های وارده بر بدن بیمار از چشم پزشکان دور مانده و زمانی مشخص شده که تخریب ها سلامتی بیمار را به خطر انداخته اند.

آنطور که بین عموم تصور می شود متادون اصلا داروی بدی نیست ولی متاسفانه مصرف های خودسرانه عده زیادی باعث شده این باور غلط بین عموم جامعه شکل بگیرد. متادون باید زیر نظر پزشک دوره دیده مصرف شود و میزان داروی آن توسط پزشک و با شرایط جسمی ونیاز هر بیمار تغییر کند. از آنجا که بیماران آسیب دیده از متادون، در اکثر موارد با مصرف داروی آزاد و کم و زیاد کردن و یا مصرف دارو همزمان با مصرف مواد و یا قرص، صورت گرفته است آسیب های وارده بر بدن بیمار از چشم پزشکان دور مانده و زمانی مشخص شده که تخریب ها سلامتی بیمار را به خطر انداخته اند.

نظر کارشناسانه به ترک متادون:   نظر بیشتر پزشکان و درمانگران اعتیاد بر این است که متادون مصرفی زیر نظر پزشک معالج کم شود تا به صفر برسد و در کنار کم کردن دارو از خدمات روان شناختی کلینیک استفاده نمایند تا بعد از قطع مصرف دارو از لغزش پیشگیری شود. درمانگران از روی تجربه کاری و ساختار شیمیایی متادون این پیشنهادات را به بیماران می دهند و این بیماران هستند که حق انتخاب در نوع درمان شان را دارند. مدت زمان شروع و قطع متادون بین 6 تا یکسال پیشنهاد می شود.

نظر کارشناسانه به ترک متادون:   نظر بیشتر پزشکان و درمانگران اعتیاد بر این است که متادون مصرفی زیر نظر پزشک معالج کم شود تا به صفر برسد و در کنار کم کردن دارو از خدمات روان شناختی کلینیک استفاده نمایند تا بعد از قطع مصرف دارو از لغزش پیشگیری شود. درمانگران از روی تجربه کاری و ساختار شیمیایی متادون این پیشنهادات را به بیماران می دهند و این بیماران هستند که حق انتخاب در نوع درمان شان را دارند. مدت زمان شروع و قطع متادون بین 6 تا یکسال پیشنهاد می شود.

با توضیحات مختصر ارائه شده در مورد متادون و تاثیر آن بر بدن، اکنون به شیوه درمان و سم زدایی سریع متادون می پردازیم. درمان نگهدارنده با متادون یک شیوه درمان دارویی است و بخاطر طول عمر بالای متادون در بدن و قوی بودن تجویز این دارو به همه افراد پیشنهاد نمی شود و باید پزشک متخصص دوره دیده در مورد انتخاب درمان با متادون نظر بدهد. متادون برای شخصی که مصرف موادش زیاد بوده و یا مواد صنعتی مصرف میکنند وبیشتر موارد در موادی که تزریق می شود خیلی توصیه می شود و برای مصرف مواد سبک تر درمان ها و داروهای کوتاه مدت داری وجود دارد.

با توضیحات مختصر ارائه شده در مورد متادون و تاثیر آن بر بدن، اکنون به شیوه درمان و سم زدایی سریع متادون می پردازیم. درمان نگهدارنده با متادون یک شیوه درمان دارویی است و بخاطر طول عمر بالای متادون در بدن و قوی بودن تجویز این دارو به همه افراد پیشنهاد نمی شود و باید پزشک متخصص دوره دیده در مورد انتخاب درمان با متادون نظر بدهد. متادون برای شخصی که مصرف موادش زیاد بوده و یا مواد صنعتی مصرف میکنند وبیشتر موارد در موادی که تزریق می شود خیلی توصیه می شود و برای مصرف مواد سبک تر درمان ها و داروهای کوتاه مدت داری وجود دارد.

سم زدایی سریع متادون به منظور حذف سریع دارو در مدت زمان کوتاه انجام می شود. سم زدایی سریع روی مواد مخدر از قبیل تریاک و مشتقات آن، مواد صنعتی و داروهای مورفین دار مانند ترامادول و… به راحتی انجام می شود ولی از آن جا که متادون یک داروی بسیار قوی با طول عمر بالایی است به راحتی مواد افیونی سم زدایی نمی شود. سمزدایی مواد افیونی بدون درد و عوارض بوده و در مدت 5 روز صورت می گیرد. ولی سمزدایی مستقیم متادون بیش از 2 هفته زمان می برد که امکان داشتن درد هم وجود دارد.

سم زدایی سریع متادون به منظور حذف سریع دارو در مدت زمان کوتاه انجام می شود. سم زدایی سریع روی مواد مخدر از قبیل تریاک و مشتقات آن، مواد صنعتی و داروهای مورفین دار مانند ترامادول و… به راحتی انجام می شود ولی از آن جا که متادون یک داروی بسیار قوی با طول عمر بالایی است به راحتی مواد افیونی سم زدایی نمی شود. سمزدایی مواد افیونی بدون درد و عوارض بوده و در مدت 5 روز صورت می گیرد. ولی سمزدایی مستقیم متادون بیش از 2 هفته زمان می برد که امکان داشتن درد هم وجود دارد.

برای بیمارانی که اصرار به سم زدایی سریع متادون دارند هم راهکار وجود دارد. چون سمزدایی مستقیم متادون زمان بر و هزینه بر است یک شیوه دیگر پیشنهاد می شود. جهت موفقیت در درمان سم زدایی و بدون درد انجام شدن درمان از بیماران خواسته می شود که یک ماه مصرف متادون خود را به شربت تنتور اپیوم یا تریاک تغییر دهند و بعد اقدام به سم زدایی سریع متادون بدهند تا درمان بدون درد و موفقیت آمیزی را را تجربه کنند. این تغییر مصرف یک ماه باعث حذف متادون مصرفی شده و جای آن را شربت اپیوم می گیرد و چون شربت اپیوم یک داروی گیاهی و افیونی است به راحتی تریاک سم زدایی می شود.

برای بیمارانی که اصرار به سم زدایی سریع متادون دارند هم راهکار وجود دارد. چون سمزدایی مستقیم متادون زمان بر و هزینه بر است یک شیوه دیگر پیشنهاد می شود. جهت موفقیت در درمان سم زدایی و بدون درد انجام شدن درمان از بیماران خواسته می شود که یک ماه مصرف متادون خود را به شربت تنتور اپیوم یا تریاک تغییر دهند و بعد اقدام به سم زدایی سریع متادون بدهند تا درمان بدون درد و موفقیت آمیزی را را تجربه کنند. این تغییر مصرف یک ماه باعث حذف متادون مصرفی شده و جای آن را شربت اپیوم می گیرد و چون شربت اپیوم یک داروی گیاهی و افیونی است به راحتی تریاک سم زدایی می شود.

سمزدایی سریع در هتل انجام می شود. این مکان جهت درمان بیماران مجهز شده و بیماران بدون هیچ مشکل و نگرانی به درمان خود می پردازند. محرمانه بودن درمان یکی از مهم ترین مواردی است که بیشتر بیماران درخواست دارند. درمان در هتل این خدمات را صادقانه در اختیار بیماران قرار می دهد. بستری شدن در اتاق شخصی، مخصوصا در صورت حضور خانواده لحظات خوشی را برای بیمار ترسیم می کند. این مکان برای افرادی که نگران وجه اجتماعی خود هستند و یا خانواده ایشان از مصرف بی اطلاع باشند بسیار کمک می کند.

اگر شما و هر عزیزی از خانواده شما به هر دلیلی مصرف متادون داشته و هم اکنون موفق به قطع مصرف نشده است، نگران نباشید می توانید از مشاور آژانس توریست درمانی مشاوره رایگان دریافت نمایید و با شرح حال بیمار و دادن اطلاعات درمانی بیمار، در مورد شیوه سمزدایی متادون اطلاعات علمی و کارشناسانه به دست بیاورید و با اطمینان خاطر قدم در درمان و ترک قطعی و بدون درد متادون بگذارید. توصیه می شود قبل از گرفتن هر تصمیم و مصرف هر دارویی از کارشناسان دوره دیده در مورد انواع درمان ها اطلاعات درستی دریافت کنید.

سمزدایی سریع در هتل انجام می شود. این مکان جهت درمان بیماران مجهز شده و بیماران بدون هیچ مشکل و نگرانی به درمان خود می پردازند. محرمانه بودن درمان یکی از مهم ترین مواردی است که بیشتر بیماران درخواست دارند. درمان در هتل این خدمات را صادقانه در اختیار بیماران قرار می دهد. بستری شدن در اتاق شخصی، مخصوصا در صورت حضور خانواده لحظات خوشی را برای بیمار ترسیم می کند. این مکان برای افرادی که نگران وجه اجتماعی خود هستند و یا خانواده ایشان از مصرف بی اطلاع باشند بسیار کمک می کند.

اگر شما و هر عزیزی از خانواده شما به هر دلیلی مصرف متادون داشته و هم اکنون موفق به قطع مصرف نشده است، نگران نباشید می توانید از مشاور آژانس توریست درمانی مشاوره رایگان دریافت نمایید و با شرح حال بیمار و دادن اطلاعات درمانی بیمار، در مورد شیوه سمزدایی متادون اطلاعات علمی و کارشناسانه به دست بیاورید و با اطمینان خاطر قدم در درمان و ترک قطعی و بدون درد متادون بگذارید. توصیه می شود قبل از گرفتن هر تصمیم و مصرف هر دارویی از کارشناسان دوره دیده در مورد انواع درمان ها اطلاعات درستی دریافت کنید.

پس معطل نکنید و اگر عزیزی از خانواده درگیر مواد افیونی هستند و ترس از درمان یا نگران آبروی خودشون هستند با سمزدا تماس بگیرید. تا در کوتاه ترین زمان و بدون درد و عوارض عزیز شما یک درمان خوب رو تجربه کنه و حتما این سایت رو به دوستانی که نیاز به مشاوره درمانی اعتیاد دارند هم معرفی کنید. آژانس توریست درمانی در خدمت شماست.

پس معطل نکنید و اگر عزیزی از خانواده درگیر مواد افیونی هستند و ترس از درمان یا نگران آبروی خودشون هستند با سمزدا تماس بگیرید. تا در کوتاه ترین زمان و بدون درد و عوارض عزیز شما یک درمان خوب رو تجربه کنه و حتما این سایت رو به دوستانی که نیاز به مشاوره درمانی اعتیاد دارند هم معرفی کنید. آژانس توریست درمانی در خدمت شماست.

سوالات متداول

بله . استفاده از تلفن همراه و استفاده از اینترنت جهت بازی امور کاری آزاد است.

بله . البته با هماهنگی پزشک. بیمار می تواند در روزهای آخر درمان به گردش در شهر یزد و نفاط تاریخی یزد بپردازد

بله. همه اتاق ها تک نفره و برای شخص بیمار می باشد.

 

بله . استفاده از تلفن همراه و استفاده از اینترنت جهت بازی امور کاری آزاد است.

بله . البته با هماهنگی پزشک. بیمار می تواند در روزهای آخر درمان به گردش در شهر یزد و نفاط تاریخی یزد بپردازد

بله. همه اتاق ها تک نفره و برای شخص بیمار می باشد.

 
سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

مشاوره رایگان

مشاوره قبل از درمان

شماره خود را ثبت کنید و از خدمات مشاوره قبل از درمان ما بهره‌مند شوید. تیم مشاوره مرکز درمانی با شما تماس خواهد گرفت و راهنمایی لازم را ارائه خواهد داد

مشاوره رایگان

مشاوره قبل از درمان

شماره خود را ثبت کنید و از خدمات مشاوره قبل از درمان ما بهره‌مند شوید. تیم مشاوره مرکز درمانی با شما تماس خواهد گرفت و راهنمایی لازم را ارائه خواهد داد

برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.