جستجو

درمان های غیر دارویی چیست؟

وقتی بیمار درمان دارویی خود را به پایان رسانید (سم زدایی سریع، سم زدایی با پوبرنورفین، سم زدایی با متادون. که در مدت کوتاهی انجام می شود ادامه مطلب

ادامه

وقتی بیمار درمان دارویی خود را به پایان رسانید (سم زدایی سریع، سم زدایی با پوبرنورفین، سم زدایی با متادون. که در مدت کوتاهی انجام می شود و یا درمان نگهدارنده با متادون، درمان نگهدارنده با بوپرنورفین، درمان نگهدارنده با تنتور اپیوم. که بسته به شرایط جسمی بیمار و تشخیص پزشک مدت طولانی تر مصرف می شود) بالاخره قطع دارو اتفاق می افتد و بیمار باید بتواند بدون دارو به زندگی عادی خود بپردازد. مسلما درمان فکری  در سم زدایی ها که دوره درمان کوتاهی دارند کامل نشده و بیمار هنوز نیاز به راهنمایی دارد. پس بیمار و خانواده ایشان نباید گمان کنند با سم زدایی بدن، درمان کامل شده است بلکه هنوز اول درمان فکر و روان بیمار تازه شروع شده است.

وقتی بیمار درمان دارویی خود را به پایان رسانید (سم زدایی سریع، سم زدایی با پوبرنورفین، سم زدایی با متادون. که در مدت کوتاهی انجام می شود و یا درمان نگهدارنده با متادون، درمان نگهدارنده با بوپرنورفین، درمان نگهدارنده با تنتور اپیوم. که بسته به شرایط جسمی بیمار و تشخیص پزشک مدت طولانی تر مصرف می شود) بالاخره قطع دارو اتفاق می افتد و بیمار باید بتواند بدون دارو به زندگی عادی خود بپردازد. مسلما درمان فکری در سم زدایی ها که دوره درمان کوتاهی دارند کامل نشده و بیمار هنوز نیاز به راهنمایی دارد. پس بیمار و خانواده ایشان نباید گمان کنند با سم زدایی بدن، درمان کامل شده است بلکه هنوز اول درمان فکر و روان بیمار تازه شروع شده است.

بیماری اعتیاد مانند بیماری آپانتیس نیست که با یک بار جراحی و طی کردن دوره نقاهت بعد از آن، فرد تا آخر عمر دیگر دچار این مشکل نشده و در برابر این بیماری ایمن باشد. (البته بیماری های زیادی هستند که با زدن واکسن در دوره نوزادی و یا کودکی، فرد تا آخر عمر دچار چنین مشکلاتی نمی شود ولی اعتیاد از این مقوله بیماری ها نبوده و در کنار مشکلات جسمی، این مشکلات فکری و روحی و روانی است که درمان و حفظ پاکی را سخت تر از بیماری های دیگر نموده است.

بیماری اعتیاد مانند بیماری آپانتیس نیست که با یک بار جراحی و طی کردن دوره نقاهت بعد از آن، فرد تا آخر عمر دیگر دچار این مشکل نشده و در برابر این بیماری ایمن باشد. (البته بیماری های زیادی هستند که با زدن واکسن در دوره نوزادی و یا کودکی، فرد تا آخر عمر دچار چنین مشکلاتی نمی شود ولی اعتیاد از این مقوله بیماری ها نبوده و در کنار مشکلات جسمی، این مشکلات فکری و روحی و روانی است که درمان و حفظ پاکی را سخت تر از بیماری های دیگر نموده است.

وقتی فردی به هر دلیلی (همیشه یک مشکل دلیل مصرف مواد نیست و طی سالها که می تواند از کودکی تا بزرگسالی باشد مشکلات و مسائلی به هم گره میخورد و فرد در برهه ای از زندگی خود اقدام به مصرف مواد می نماید) مصرف مواد را شروع می کند، شناسایی همین مشکلات و کمک به رفع این مسائل از وظایف مهم مشاور می باشد. کشف علل مصرف مواد اولین قدم و یکی از مهم ترین راه های کمک به بیمار در انتخاب درمان می باشد. درمان های مختلف دارویی و غیر دارویی از روی همین مشاوره ها صورت می پذیرد.

وقتی فردی به هر دلیلی (همیشه یک مشکل دلیل مصرف مواد نیست و طی سالها که می تواند از کودکی تا بزرگسالی باشد مشکلات و مسائلی به هم گره میخورد و فرد در برهه ای از زندگی خود اقدام به مصرف مواد می نماید) مصرف مواد را شروع می کند، شناسایی همین مشکلات و کمک به رفع این مسائل از وظایف مهم مشاور می باشد. کشف علل مصرف مواد اولین قدم و یکی از مهم ترین راه های کمک به بیمار در انتخاب درمان می باشد. درمان های مختلف دارویی و غیر دارویی از روی همین مشاوره ها صورت می پذیرد.

متاسفانه چون بیماران و یا خانواده ایشان به این مسائل و علم روان شناسی شناختی ندارند یک مشکل در زندگی بیمار را بزرگ کرده (به اصطلاح چماق کرده) و مرتب بر سر بیمار می کوبند، که اگر این مشکل رفع شود بیمار پاک می ماند. با رفع آن یک مشکل، خانواده بیمار به خیال آن که مشکل بیمار حل شده، از توجه و همراهی خود با بیمار می کاهند و از بیمار انتظار دارند که مانند یک فرد عادی در جامعه زندگی کند و این اولین جرقه مصرف را در ذهن بیمار روشن می کند. چرا؟؟؟

متاسفانه چون بیماران و یا خانواده ایشان به این مسائل و علم روان شناسی شناختی ندارند یک مشکل در زندگی بیمار را بزرگ کرده (به اصطلاح چماق کرده) و مرتب بر سر بیمار می کوبند، که اگر این مشکل رفع شود بیمار پاک می ماند. با رفع آن یک مشکل، خانواده بیمار به خیال آن که مشکل بیمار حل شده، از توجه و همراهی خود با بیمار می کاهند و از بیمار انتظار دارند که مانند یک فرد عادی در جامعه زندگی کند و این اولین جرقه مصرف را در ذهن بیمار روشن می کند. چرا؟؟؟

پاک کردن صورت مسئله، امری است که بسیاری از بیماران و یا خانواده ها انجام می دهند و به جای حل مشکل به صورت اساسی و کمک گرفتن از مشاورین درمان به دنبال مقصر در بین دوستان بیمار و یا خانواده می گردند و انگشت اتهام را به سمت یک قربانی می برند. بر فرض که مقصر اصلی پیدا شود و از زندگی بیمار حذف شود، در این زمان که بیمار درگیر مواد مخدر شده حذف مقصر جزئی ترین کاری است که برای بیمار می توان انجام داد. رفتن بیمار و خانواده در نزد مشاور می تواند مشکل را به صورت اساسی و راهبردی حل کند تا بیمار در کنار ترک مواد بتواند موفق به حفظ این پاکی در سال های بعد هم نایل شود.

پاک کردن صورت مسئله، امری است که بسیاری از بیماران و یا خانواده ها انجام می دهند و به جای حل مشکل به صورت اساسی و کمک گرفتن از مشاورین درمان به دنبال مقصر در بین دوستان بیمار و یا خانواده می گردند و انگشت اتهام را به سمت یک قربانی می برند. بر فرض که مقصر اصلی پیدا شود و از زندگی بیمار حذف شود، در این زمان که بیمار درگیر مواد مخدر شده حذف مقصر جزئی ترین کاری است که برای بیمار می توان انجام داد. رفتن بیمار و خانواده در نزد مشاور می تواند مشکل را به صورت اساسی و راهبردی حل کند تا بیمار در کنار ترک مواد بتواند موفق به حفظ این پاکی در سال های بعد هم نایل شود.

یکی از مشکلات مهم در امر مشاوره ترک اعتیاد این است که بسیاری از بیماران و خانواده ها به این باور نرسیده اند که مشاوره در درمان اعتیاد بسیار تاثیر گذار است و برای کمک به بیمار فقط  به بعد جسمی بیمار تمرکز نکنند و مهم تر از جسم بیمار، باید به فکر و روح آسیب دیده بیمار در سال های مصرف هم توجه خاص داشت. تاثیر مواد مخدر در آسیب رساندن به فکر و روح و روان بیمار متفاوت است و هر چه مواد از حالت سنتی خارج شده و در آزمایشگاه تبدیل به مواد شیمیایی شود، تخریب روانی آن بیشتر شده و درمان را به مراتب زمان برتر و مشکل تر می کند و نیاز به مشاوره را بارزتر می نماید.

یکی از مشکلات مهم در امر مشاوره ترک اعتیاد این است که بسیاری از بیماران و خانواده ها به این باور نرسیده اند که مشاوره در درمان اعتیاد بسیار تاثیر گذار است و برای کمک به بیمار فقط  به بعد جسمی بیمار تمرکز نکنند و مهم تر از جسم بیمار، باید به فکر و روح آسیب دیده بیمار در سال های مصرف هم توجه خاص داشت. تاثیر مواد مخدر در آسیب رساندن به فکر و روح و روان بیمار متفاوت است و هر چه مواد از حالت سنتی خارج شده و در آزمایشگاه تبدیل به مواد شیمیایی شود، تخریب روانی آن بیشتر شده و درمان را به مراتب زمان برتر و مشکل تر می کند و نیاز به مشاوره را بارزتر می نماید.

علت کم توجهی بیشتر قشر جامعه به درمان های غیر دارویی این است که به راحتی قابل دیدن نیست. برای مثال: اگر فردی دچار شکستگی در دست یا بدن شود، اطرافیان چون این آسیب را به راحتی در دست فرد می بینند ملاحظه او را کرده و در طی دوره بیماری تا بهبودی به قول معروف هوای بیمار را دارند (از افراد خانواده تا محل کا یا مدرسه و کل جامعه). این توجه همگانی است و بعد از بهبودی فرد به حالت اولیه برگشته و ممکن است با چند جلسه فیزیوتراپی سلامتی خود را به دست آورد.

علت کم توجهی بیشتر قشر جامعه به درمان های غیر دارویی این است که به راحتی قابل دیدن نیست. برای مثال: اگر فردی دچار شکستگی در دست یا بدن شود، اطرافیان چون این آسیب را به راحتی در دست فرد می بینند ملاحظه او را کرده و در طی دوره بیماری تا بهبودی به قول معروف هوای بیمار را دارند (از افراد خانواده تا محل کا یا مدرسه و کل جامعه). این توجه همگانی است و بعد از بهبودی فرد به حالت اولیه برگشته و ممکن است با چند جلسه فیزیوتراپی سلامتی خود را به دست آورد.

ولی در بیماری روحی و روانی و همچنین اعتیاد، این مشکلات به راحتی با چشم دیده نمی شود و اوایل مصرف هم، تخریب مواد به گونه ای نیست که بر رفتار و افکار فرد تاثیر زیاد گذاشته و باعث تغییر فاحش در فرد شود اولین بخش آسیب دیده جسم بیمار است که همین مورد باعث می شود که خانواده گمان کند اگر مصرف مواد قطع شود و تست مورفین یا مواد بیمار منفی باشد پس بهبودی بیمار حاصل شده است و دیگر کسی به دنبال درمان فکر بیمار گونه شخص نمی رود و مشاوره ترک اعتیاد به فراموشی سپرده می شود.

ولی در بیماری روحی و روانی و همچنین اعتیاد، این مشکلات به راحتی با چشم دیده نمی شود و اوایل مصرف هم، تخریب مواد به گونه ای نیست که بر رفتار و افکار فرد تاثیر زیاد گذاشته و باعث تغییر فاحش در فرد شود اولین بخش آسیب دیده جسم بیمار است که همین مورد باعث می شود که خانواده گمان کند اگر مصرف مواد قطع شود و تست مورفین یا مواد بیمار منفی باشد پس بهبودی بیمار حاصل شده است و دیگر کسی به دنبال درمان فکر بیمار گونه شخص نمی رود و مشاوره ترک اعتیاد به فراموشی سپرده می شود.

از مهم ترین مهارت هایی که بیماران باید بعد از درمان بتوانند آن را به خوبی اجرایی کنند، مهارت کنترل وسوسه می باشد. وسوسه از مواردی است که برای همه افرادی که ترک مواد را انجام داده اند اتفاق می افتد. در مواد سنتی کمتر و در مواد صنعتی بشتر دیده می شود. کسب این مهارت در جلسات مشاوره توسط مشاور به بیمار آموز داده می شود و درحین درمان، این توانایی را به فرد می دهد تا بعد از درمان بتواند در موقعیت های پرخطر بهترین و بزرگترن تصمیمات خود را بگیرد.

از مهم ترین مهارت هایی که بیماران باید بعد از درمان بتوانند آن را به خوبی اجرایی کنند، مهارت کنترل وسوسه می باشد. وسوسه از مواردی است که برای همه افرادی که ترک مواد را انجام داده اند اتفاق می افتد. در مواد سنتی کمتر و در مواد صنعتی بشتر دیده می شود. کسب این مهارت در جلسات مشاوره توسط مشاور به بیمار آموز داده می شود و درحین درمان، این توانایی را به فرد می دهد تا بعد از درمان بتواند در موقعیت های پرخطر بهترین و بزرگترن تصمیمات خود را بگیرد.

از جمله مهارت دیگر می توان به مهارت تصمیم گیری منطقی، مهارت کنترل خشم و استرس، مهارت ارتباط بین فردی و ارتباط موثر اجتماعی که برای برقرای ارتباط سالم و مفید با افراد جامعه می تواند نقش آفرین باشند. مهارت حل مسئله می تواند به رفع درست مشکلات زندگی کمک کند و چون زندگی هیچکس عاری از مشکلات و مسائل پیچیده نیست پس این وظیفه هر فردی است که خود را طوری توانمند سازد تا بتواند در موقعیت های پرفشار زندگی به سلامت از این خطرات گذر نماید. البته با کمک گرفتن از مشاور بیماران می توانند خود را در برابر این مشکلات و سختی ها ایمن نمایند.

از جمله مهارت دیگر می توان به مهارت تصمیم گیری منطقی، مهارت کنترل خشم و استرس، مهارت ارتباط بین فردی و ارتباط موثر اجتماعی که برای برقرای ارتباط سالم و مفید با افراد جامعه می تواند نقش آفرین باشند. مهارت حل مسئله می تواند به رفع درست مشکلات زندگی کمک کند و چون زندگی هیچکس عاری از مشکلات و مسائل پیچیده نیست پس این وظیفه هر فردی است که خود را طوری توانمند سازد تا بتواند در موقعیت های پرفشار زندگی به سلامت از این خطرات گذر نماید. البته با کمک گرفتن از مشاور بیماران می توانند خود را در برابر این مشکلات و سختی ها ایمن نمایند.

نقش خانواده در درمان بیماران: مسلما وقتی یکی از اعضای خانواده درگیر مصرف مواد مخدر می شود و تخریب مواد به حدی زیاد می شود که رفتارهای بیمار را هم تحت تاثیر قرار می دهد، این تغییر رفتار و افکار به مرور زمان باعث تاثیر بر خانواده بیمار شده و خانواده هم رفتاری بیمار گونه پیدا نموده که در کنار درمان بیمار باید به این موارد مهم توجه کرد. زیرا در مواردی بوده که بیمار درمان شده ولی چون به رفع مشکلات خانواده توجه نشده، متاسفانه رفتار بیمار گونه خانواده باعث مصرف مجدد بیمار شد است. از نمونه رفتارهای بیمار گونه خانواده می توان به ایجاد شک و تردید وعدم اطمینان نام برد که برای حفظ پاکی بیمار یک امر حیاتی به شمار می رود.

البته جا دارد که گله ای از خانواده های بیماران نمود. متاسفانه در جامعه ما و بین خانواده ها هنوز امر مشاوره به درستی جا نیافتاده و نیاز به کمک گرفتن از مشاورین و متخصصین این امر زیاد به چشم نمی خورد و همین کوتاهی در امر مشاوره گرفتن باعث شده که خانواده ها در جلسات مشاوره شرکت منظم نداشته و برنامه های درمانی را مرتب اجرایی نکنند و این باعث نقص در درمان تلقی می شود و ممکن است سال ها بعد از درمان چهره واقعی خود را نشان داده (چون درمان های فکری کامل انجام نشده) و باعث مصرف مجدد مواد در بیمار شود. پس به هیچ عنوان مشاوره را یک امر اضافی در درمان ندانید و در کمک گرفتن از مشاورین حتما پیش قدم شوید.

نقش خانواده در درمان بیماران: مسلما وقتی یکی از اعضای خانواده درگیر مصرف مواد مخدر می شود و تخریب مواد به حدی زیاد می شود که رفتارهای بیمار را هم تحت تاثیر قرار می دهد، این تغییر رفتار و افکار به مرور زمان باعث تاثیر بر خانواده بیمار شده و خانواده هم رفتاری بیمار گونه پیدا نموده که در کنار درمان بیمار باید به این موارد مهم توجه کرد. زیرا در مواردی بوده که بیمار درمان شده ولی چون به رفع مشکلات خانواده توجه نشده، متاسفانه رفتار بیمار گونه خانواده باعث مصرف مجدد بیمار شد است. از نمونه رفتارهای بیمار گونه خانواده می توان به ایجاد شک و تردید وعدم اطمینان نام برد که برای حفظ پاکی بیمار یک امر حیاتی به شمار می رود.

البته جا دارد که گله ای از خانواده های بیماران نمود. متاسفانه در جامعه ما و بین خانواده ها هنوز امر مشاوره به درستی جا نیافتاده و نیاز به کمک گرفتن از مشاورین و متخصصین این امر زیاد به چشم نمی خورد و همین کوتاهی در امر مشاوره گرفتن باعث شده که خانواده ها در جلسات مشاوره شرکت منظم نداشته و برنامه های درمانی را مرتب اجرایی نکنند و این باعث نقص در درمان تلقی می شود و ممکن است سال ها بعد از درمان چهره واقعی خود را نشان داده (چون درمان های فکری کامل انجام نشده) و باعث مصرف مجدد مواد در بیمار شود. پس به هیچ عنوان مشاوره را یک امر اضافی در درمان ندانید و در کمک گرفتن از مشاورین حتما پیش قدم شوید.

پس معطل نکنید و اگر عزیزی از خانواده درگیر مواد افیونی هستند و ترس از درمان یا نگران آبروی خودشون هستند با سمزدا تماس بگیرید. تا در کوتاه ترین زمان و بدون درد و عوارض عزیز شما یک درمان خوب رو تجربه کنه و حتما این سایت رو به دوستانی که نیاز به مشاوره درمانی اعتیاد دارند هم معرفی کنید. آژانس توریست درمانی در خدمت شماست.

پس معطل نکنید و اگر عزیزی از خانواده درگیر مواد افیونی هستند و ترس از درمان یا نگران آبروی خودشون هستند با سمزدا تماس بگیرید. تا در کوتاه ترین زمان و بدون درد و عوارض عزیز شما یک درمان خوب رو تجربه کنه و حتما این سایت رو به دوستانی که نیاز به مشاوره درمانی اعتیاد دارند هم معرفی کنید. آژانس توریست درمانی در خدمت شماست.

سوالات متداول

بله . استفاده از تلفن همراه و استفاده از اینترنت جهت بازی امور کاری آزاد است.

بله . البته با هماهنگی پزشک. بیمار می تواند در روزهای آخر درمان به گردش در شهر یزد و نفاط تاریخی یزد بپردازد

بله. همه اتاق ها تک نفره و برای شخص بیمار می باشد.

 

بله . استفاده از تلفن همراه و استفاده از اینترنت جهت بازی امور کاری آزاد است.

بله . البته با هماهنگی پزشک. بیمار می تواند در روزهای آخر درمان به گردش در شهر یزد و نفاط تاریخی یزد بپردازد

بله. همه اتاق ها تک نفره و برای شخص بیمار می باشد.

 
سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

مشاوره رایگان

مشاوره قبل از درمان

شماره خود را ثبت کنید و از خدمات مشاوره قبل از درمان ما بهره‌مند شوید. تیم مشاوره مرکز درمانی با شما تماس خواهد گرفت و راهنمایی لازم را ارائه خواهد داد

مشاوره رایگان

مشاوره قبل از درمان

شماره خود را ثبت کنید و از خدمات مشاوره قبل از درمان ما بهره‌مند شوید. تیم مشاوره مرکز درمانی با شما تماس خواهد گرفت و راهنمایی لازم را ارائه خواهد داد

برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.