جستجو

سمزدایی ( تریاک و مواد دیگر) بدن چقدر زمان می برد؟

سم زدایی یعنی چه؟ پاکسازی بدن فرد بیمار از دارو، مواد مخدر یا الکی که مصرف می کند با نظارت پزشک معالج. همه داروها و مواد مخدر قابل سم زدایی هستند

ادامه

سم زدایی یعنی چه؟ پاکسازی بدن فرد بیمار از دارو، مواد مخدر یا الکی که مصرف می کند با نظارت پزشک معالج. همه داروها و مواد مخدر قابل سم زدایی هستند فقط به دلیل متفاوت بودن ساختار داروها و مخدرها با یکدیگر نباید انتظار داشت که طول درمان همه با هم برابر باشد. و اینکه درمان باید زیر نظر پزشک متخصص و دوره دیده انجام شود تا عارضه ای برای بیمار نداشته باشد. سمزدایی بدون درد زمانی دست یافتنی است که پزشک با کمک علم روز (داروهای ضد مورفین) را در درمان بیمار استفاده کند در غیر اینصورت ترک مواد و سمزدایی بدون کمک پزشک با درد شدید همراه است.

سم زدایی یعنی چه؟ پاکسازی بدن فرد بیمار از دارو، مواد مخدر یا الکی که مصرف می کند با نظارت پزشک معالج. همه داروها و مواد مخدر قابل سم زدایی هستند فقط به دلیل متفاوت بودن ساختار داروها و مخدرها با یکدیگر نباید انتظار داشت که طول درمان همه با هم برابر باشد. و اینکه درمان باید زیر نظر پزشک متخصص و دوره دیده انجام شود تا عارضه ای برای بیمار نداشته باشد. سمزدایی بدون درد زمانی دست یافتنی است که پزشک با کمک علم روز (داروهای ضد مورفین) را در درمان بیمار استفاده کند در غیر اینصورت ترک مواد و سمزدایی بدون کمک پزشک با درد شدید همراه است.

چرا سمزدایی؟ اکثر مصرف کنندگان مواد طی سالهای مصرف از مواد خسته شده اند و به دنبال یک درمانی هستند که نیاز به مصرف دارو نباشد. چون داروهای جایگزن مواد نوعی وابستگی ایجاد می کند پس بیماران در بیشتر موارد به دنبال سمزدایی سریع بدون درد و عارضه و حتما بدون مصرف داروهایی جایگزین هستند. با پیشرفت علم پزشکی در سالهای اخیر، خوشبختانه روش های جدید سمزدایی با داروهای ضد مورفین که بدون درد و عارضه بر بدن باشد ساخته شده و پاک بودن بدون استفاده از دارو به یک واقعیت تبدیل شده است.

چرا سمزدایی؟ اکثر مصرف کنندگان مواد طی سالهای مصرف از مواد خسته شده اند و به دنبال یک درمانی هستند که نیاز به مصرف دارو نباشد. چون داروهای جایگزن مواد نوعی وابستگی ایجاد می کند پس بیماران در بیشتر موارد به دنبال سمزدایی سریع بدون درد و عارضه و حتما بدون مصرف داروهایی جایگزین هستند. با پیشرفت علم پزشکی در سالهای اخیر، خوشبختانه روش های جدید سمزدایی با داروهای ضد مورفین که بدون درد و عارضه بر بدن باشد ساخته شده و پاک بودن بدون استفاده از دارو به یک واقعیت تبدیل شده است.

سمزدایی تریاک: تریاک با شیوه مصرف وافوری راحت ترین ترک را داد چون در این شیوه مصرف کمترین مقدار ماده جذب بدن می شود.تریاک خوراکی در قدم بعدی طول درمان قرار دارد. قبل از شروع درمان و در جلسه توجیحی که برای بیمار گذاشته می شود پزشک پس از معاینه و شرایط جسمی بیمار روزهای درمان را تعیین می کنند. درمان از طریق سرم تراپی و داروهای خوراکی انجام می شود. سرم وصل بیمار شده، داروهای ضد مورفین وارد سرم شده و مواد از طریق تعریق و ادرار (کارکرد کلیه و کبد) دفع می شود. درمان بدون درد انجام شده و چون داروها از داروخانه و زیر نظر وزارت بهداشت و غذا و دارو تهیه می شود عوارض ندارد.

سمزدایی تریاک: تریاک با شیوه مصرف وافوری راحت ترین ترک را داد چون در این شیوه مصرف کمترین مقدار ماده جذب بدن می شود.تریاک خوراکی در قدم بعدی طول درمان قرار دارد. قبل از شروع درمان و در جلسه توجیحی که برای بیمار گذاشته می شود پزشک پس از معاینه و شرایط جسمی بیمار روزهای درمان را تعیین می کنند. درمان از طریق سرم تراپی و داروهای خوراکی انجام می شود. سرم وصل بیمار شده، داروهای ضد مورفین وارد سرم شده و مواد از طریق تعریق و ادرار (کارکرد کلیه و کبد) دفع می شود. درمان بدون درد انجام شده و چون داروها از داروخانه و زیر نظر وزارت بهداشت و غذا و دارو تهیه می شود عوارض ندارد.

سمزدایی شیره: شیره یک ماده مخدر و به طور خلاصه تریاک جوشانده شده و تهیه از سوخته تریاک است. چون تریاک پس از پختن و یا جوشانده شدن تمیز تر شده و یا تبخیر می شود شیره یک ماده بسیار قوی است که مصرف کمی از آن کار مقدار زیادی از تریاک را انجام می شد. مصرف شیره به صورت تدخینی (کشیدنی) و یا خوراکی انجام می شود که در مصرف خوراکی آن تقریبا کل مواد جذب بدن شده و تاثیرات آن زیاد است و به نسبت همین نوع مصرف ترک و یا سم زدایی آن زمان برتر و یا سخت تر می باشد.

سمزدایی شیره: شیره یک ماده مخدر و به طور خلاصه تریاک جوشانده شده و تهیه از سوخته تریاک است. چون تریاک پس از پختن و یا جوشانده شدن تمیز تر شده و یا تبخیر می شود شیره یک ماده بسیار قوی است که مصرف کمی از آن کار مقدار زیادی از تریاک را انجام می شد. مصرف شیره به صورت تدخینی (کشیدنی) و یا خوراکی انجام می شود که در مصرف خوراکی آن تقریبا کل مواد جذب بدن شده و تاثیرات آن زیاد است و به نسبت همین نوع مصرف ترک و یا سم زدایی آن زمان برتر و یا سخت تر می باشد.

توصیه می شود در مصارف بیشتر از یک مثقال شیره خوراکی، بیمار حتما قبل از سم زدایی مصرف خود را کاهش داده تا درمانی راحت تر را تجربه کند. یا در صورتی که بیمار بخواهد بعد از درمان دوره نقاهت بهتری داشته باشد و یا جهت کاهش استرس بعد از درمان اگر مصرف شیره به ماده مخدر تریاک تغییر کند و بعد اقدام به سم زدایی نماید هم در روزهای درمان تاثیر گذاشته و هم در روند درمان و بهبودی متقاضیان اثر مثبت دارد. شیوه سمزدایی شیره مانند تریاک می باشد.

سمزدایی شیره: شیره یک ماده مخدر و به طور خلاصه تریاک جوشانده شده و تهیه از سوخته تریاک است. چون تریاک پس از پختن و یا جوشانده شدن تمیز تر شده و یا تبخیر می شود شیره یک ماده بسیار قوی است که مصرف کمی از آن کار مقدار زیادی از تریاک را انجام می شد. مصرف شیره به صورت تدخینی (کشیدنی) و یا خوراکی انجام می شود که در مصرف خوراکی آن تقریبا کل مواد جذب بدن شده و تاثیرات آن زیاد است و به نسبت همین نوع مصرف ترک و یا سم زدایی آن زمان برتر و یا سخت تر می باشد.

سمزدایی ترامادول: ترامادول به دسته ای از داروها تعلق دارد و به عنوان مسکن اپیوئیدی شناخته می شود. این دارو روی سیستم عصبی مرکزی اثر گذاشته و باعث تسکین درد شخص می شود. متاسفانه چون ترامادول یک دارو بوده در بین جوانان و خانواده جنبه های مخدر بودن و یا وابستگی آن شناخته شده نیست و جوانان به راحتی از داروخانه تهیه می کنند و به پیشنهاد دوستان خود و به دلایل مختلف استفاده می کنند. اگر ترامادول خودسرانه مصرف شود جدایی از اعتیاد و وابستگی حاصله، عوارض جبران ناپذیری به جای می گذارد. خوشبختانه ترامادول قابل سمزدایی است و به شیوه مواد افیونی انجام می شود.

توصیه می شود در مصارف بیشتر از یک مثقال شیره خوراکی، بیمار حتما قبل از سم زدایی مصرف خود را کاهش داده تا درمانی راحت تر را تجربه کند. یا در صورتی که بیمار بخواهد بعد از درمان دوره نقاهت بهتری داشته باشد و یا جهت کاهش استرس بعد از درمان اگر مصرف شیره به ماده مخدر تریاک تغییر کند و بعد اقدام به سم زدایی نماید هم در روزهای درمان تاثیر گذاشته و هم در روند درمان و بهبودی متقاضیان اثر مثبت دارد. شیوه سمزدایی شیره مانند تریاک می باشد.

سمزدایی بوپرنورفین: بوپرنورفین یک داروی درمانی است که شیمیایی بوده و در کلینیک های ترک اعتیاد مورد استفاده و درمان بیماران مصرف کننده مواد مخدراستفاده می شود و در دو نوع درمان سم زدایی با بوپرنورفین در بیست و یک روز و درمان نگهدارنده با بوپرنورفین کاربرد دارد. بهترین شیوه ترک بوپرنورفین کم کردن دارو زیر نظر پزشک توصیه می شود ولی اگر کسی اصرار به سمزدایی داشته باشد بیمار باید چندین ماه تریاک یا شربت تریاک استفاده کند و بعد اقدام به سمزدایی بدن نماید. تا مانند سمزدایی تریاک و شیره، سمزدایی بدون دردی را تجربه نماید.

سمزدایی ترامادول: ترامادول به دسته ای از داروها تعلق دارد و به عنوان مسکن اپیوئیدی شناخته می شود. این دارو روی سیستم عصبی مرکزی اثر گذاشته و باعث تسکین درد شخص می شود. متاسفانه چون ترامادول یک دارو بوده در بین جوانان و خانواده جنبه های مخدر بودن و یا وابستگی آن شناخته شده نیست و جوانان به راحتی از داروخانه تهیه می کنند و به پیشنهاد دوستان خود و به دلایل مختلف استفاده می کنند. اگر ترامادول خودسرانه مصرف شود جدایی از اعتیاد و وابستگی حاصله، عوارض جبران ناپذیری به جای می گذارد. خوشبختانه ترامادول قابل سمزدایی است و به شیوه مواد افیونی انجام می شود.

سمزدایی متادون: سم زدایی مستقیم متادون توصیه نمی شود زیرا این دارو قوی بوده (حتی از شیره قوی تر است) و سم زدایی آن به صورت مستقیم زمان بر و هزینه بر می باشد. پیشنهاد می شود مصرف کنندگان متادون این دارو را زیر نظر پزشک ترک اعتیاد به صورت تدریجی کم کرده تا به صفر برسانند و در صورت اصرار زیاد به سم زدایی از بیمار خواسته می شود یک ماه کامل به جای متادون از مراکز ترک اعتیاد شربت تنتور اپیوم تهیه کنند و با این مصرف، متادون طی این یک ماه از بدن حذف شده و جای آن را شربت تنتور اپیوم گرفته و چون این شربت ساختاری مورفین دارد مانند تریاک قابل سم زدایی بوده است.

سمزدایی بوپرنورفین: بوپرنورفین یک داروی درمانی است که شیمیایی بوده و در کلینیک های ترک اعتیاد مورد استفاده و درمان بیماران مصرف کننده مواد مخدراستفاده می شود و در دو نوع درمان سم زدایی با بوپرنورفین در بیست و یک روز و درمان نگهدارنده با بوپرنورفین کاربرد دارد. بهترین شیوه ترک بوپرنورفین کم کردن دارو زیر نظر پزشک توصیه می شود ولی اگر کسی اصرار به سمزدایی داشته باشد بیمار باید چندین ماه تریاک یا شربت تریاک استفاده کند و بعد اقدام به سمزدایی بدن نماید. تا مانند سمزدایی تریاک و شیره، سمزدایی بدون دردی را تجربه نماید.

سمزدایی مواد صنعتی (هروئین و کراک): مواد به دو نوع طبیعی و صنعتی یا مصنوعی تقسیم می شوند که تریاک و مشتقات آن از نوع طبیعی ست و هروئین و کراک و از نوع صنعتی و تقسیم بندی شده اند. موادی که در آزمایشگاه و در اثر فعل و انفعالات شیمیایی تولید می شوند را مواد مصنوعی می گویند. سم زدایی هروئین قابل اجرایی است ولی از آنجا که مواد صنعتی به خاطر ساختار شیمیایی بودن شان ولع و میل به مصرف از لحاظ فکری و روحی زیاد دارد  و امکان تشنج هم وجود دارد از مصرف کنندگان هروئین خواسته می شود تقریبا 3 هفته قبل از درمان سم زدایی به جای هروئین شربت تنتور اپیوم استفاده کنند تا درمان بهتری را تجربه کنند.

سمزدایی متادون: سم زدایی مستقیم متادون توصیه نمی شود زیرا این دارو قوی بوده (حتی از شیره قوی تر است) و سم زدایی آن به صورت مستقیم زمان بر و هزینه بر می باشد. پیشنهاد می شود مصرف کنندگان متادون این دارو را زیر نظر پزشک ترک اعتیاد به صورت تدریجی کم کرده تا به صفر برسانند و در صورت اصرار زیاد به سم زدایی از بیمار خواسته می شود یک ماه کامل به جای متادون از مراکز ترک اعتیاد شربت تنتور اپیوم تهیه کنند و با این مصرف، متادون طی این یک ماه از بدن حذف شده و جای آن را شربت تنتور اپیوم گرفته و چون این شربت ساختاری مورفین دارد مانند تریاک قابل سم زدایی بوده است.

سمزدایی مواد محرک (شیشه) و مواد روان گردان (حشیش، سیگاری، ماری جوانا، بنگ، گراس): مواد محرک و روان گردان چون در فکر و ذهن هستند و بیشتر مغز را تحت تاثیر قرار می دهند قابل سمزدایی نیستند. کمپ و در خانه حبس کردن بیمار هم چاره کار نیست. درمان درست و اصولی، مراجعه حضوری پیش روانپزشک است. البته روانپزشکی که دوره ترک این مواد را گذرانده باشد و داروی ترک شیشه و حشیش را داشته باشد. این نوع مواد با دارو و جلسات مشاوره درمان می شود که طول زمان آن توسط روانپزشک تعیین می شود. این زمان بر اساس مقدار مصرف مواد و تخریب روی مغز هر بیمار توسط روانپزشک تعیین می شود.

سمزدایی مواد صنعتی (هروئین و کراک): مواد به دو نوع طبیعی و صنعتی یا مصنوعی تقسیم می شوند که تریاک و مشتقات آن از نوع طبیعی ست و هروئین و کراک و از نوع صنعتی و تقسیم بندی شده اند. موادی که در آزمایشگاه و در اثر فعل و انفعالات شیمیایی تولید می شوند را مواد مصنوعی می گویند. سم زدایی هروئین قابل اجرایی است ولی از آنجا که مواد صنعتی به خاطر ساختار شیمیایی بودن شان ولع و میل به مصرف از لحاظ فکری و روحی زیاد دارد و امکان تشنج هم وجود دارد از مصرف کنندگان هروئین خواسته می شود تقریبا 3 هفته قبل از درمان سم زدایی به جای هروئین شربت تنتور اپیوم استفاده کنند تا درمان بهتری را تجربه کنند.

سمزدایی بدن بدون درد و عوارض در آژانس توریست درمانی: با درمان آژانس توریست درمان شما می توانید یک خاطره خوش و به یاد ماندنی از درمان داشته باشد. با یک مسافرت به شهر یزد و اقامت در هتل، می توانید از این خدمات بهره گرفته و با محرمانه مانده دوره درمان حتی برای خانواده و افراد نزدیک شما، با حفظ آبروی خانوادگی و وجه اجتماعی، به سمزدایی بدن خود در یک دوره 5 روزه دست پیدا کنید. اتاق شخصی، حضور 24 ساعته پرستار، معاینات روازنه پزشکی حاذق  و مدیریت دلسوزانه مدیر هتل و… همه در کنار هم در جهت درمان و کمک به شما در آژانس توریست درمانی جمع شده است.

در کل سمزدایی بدن در دوره های مختلف و بسته نوع و داروهای مورد استفاده شده توسط پزشک زمان می برد. پزشک زمان درمان را از روی شرایط جسمی بیمار و مواد مصرفی و نوع مصرف و… تعیین می کند. سمزدایی هایی که تا کنون روی بیماران صورت گرفته از یک روز تا چند روز و تا 2 هفته هم گزارش شده است. هر چه مواد مصرفی کم باشد یا نوع مصرف سبک تر (وافوری و تدخینی) باشد درمان با زمانی کمتر و راحت تر انجام می شود ولی در مواد سنگین مانند شیره و مخصوصا در نوع خوراکی آن و حتی متادون، چون تمام مواد جذب بدن می شود درمان در زمان بیشتر و دوره سخت تری انجام می شود.

سمزدایی مواد محرک (شیشه) و مواد روان گردان (حشیش، سیگاری، ماری جوانا، بنگ، گراس): مواد محرک و روان گردان چون در فکر و ذهن هستند و بیشتر مغز را تحت تاثیر قرار می دهند قابل سمزدایی نیستند. کمپ و در خانه حبس کردن بیمار هم چاره کار نیست. درمان درست و اصولی، مراجعه حضوری پیش روانپزشک است. البته روانپزشکی که دوره ترک این مواد را گذرانده باشد و داروی ترک شیشه و حشیش را داشته باشد. این نوع مواد با دارو و جلسات مشاوره درمان می شود که طول زمان آن توسط روانپزشک تعیین می شود. این زمان بر اساس مقدار مصرف مواد و تخریب روی مغز هر بیمار توسط روانپزشک تعیین می شود.

سمزدایی بدن بدون درد و عوارض در آژانس توریست درمانی: با درمان آژانس توریست درمان شما می توانید یک خاطره خوش و به یاد ماندنی از درمان داشته باشد. با یک مسافرت به شهر یزد و اقامت در هتل، می توانید از این خدمات بهره گرفته و با محرمانه مانده دوره درمان حتی برای خانواده و افراد نزدیک شما، با حفظ آبروی خانوادگی و وجه اجتماعی، به سمزدایی بدن خود در یک دوره 5 روزه دست پیدا کنید. اتاق شخصی، حضور 24 ساعته پرستار، معاینات روازنه پزشکی حاذق و مدیریت دلسوزانه مدیر هتل و... همه در کنار هم در جهت درمان و کمک به شما در آژانس توریست درمانی جمع شده است.

در کل سمزدایی بدن در دوره های مختلف و بسته نوع و داروهای مورد استفاده شده توسط پزشک زمان می برد. پزشک زمان درمان را از روی شرایط جسمی بیمار و مواد مصرفی و نوع مصرف و... تعیین می کند. سمزدایی هایی که تا کنون روی بیماران صورت گرفته از یک روز تا چند روز و تا 2 هفته هم گزارش شده است. هر چه مواد مصرفی کم باشد یا نوع مصرف سبک تر (وافوری و تدخینی) باشد درمان با زمانی کمتر و راحت تر انجام می شود ولی در مواد سنگین مانند شیره و مخصوصا در نوع خوراکی آن و حتی متادون، چون تمام مواد جذب بدن می شود درمان در زمان بیشتر و دوره سخت تری انجام می شود.

پس معطل نکنید و اگر عزیزی از خانواده درگیر مواد افیونی هستند و ترس از درمان یا نگران آبروی خودشون هستند با سمزدا تماس بگیرید. تا در کوتاه ترین زمان و بدون درد و عوارض عزیز شما یک درمان خوب رو تجربه کنه و حتما این سایت رو به دوستانی که نیاز به مشاوره درمانی اعتیاد دارند هم معرفی کنید. آژانس توریست درمانی در خدمت شماست.

پس معطل نکنید و اگر عزیزی از خانواده درگیر مواد افیونی هستند و ترس از درمان یا نگران آبروی خودشون هستند با سمزدا تماس بگیرید. تا در کوتاه ترین زمان و بدون درد و عوارض عزیز شما یک درمان خوب رو تجربه کنه و حتما این سایت رو به دوستانی که نیاز به مشاوره درمانی اعتیاد دارند هم معرفی کنید. آژانس توریست درمانی در خدمت شماست.

سوالات متداول

بله . استفاده از تلفن همراه و استفاده از اینترنت جهت بازی امور کاری آزاد است.

بله . البته با هماهنگی پزشک. بیمار می تواند در روزهای آخر درمان به گردش در شهر یزد و نفاط تاریخی یزد بپردازد

بله. همه اتاق ها تک نفره و برای شخص بیمار می باشد.

 

بله . استفاده از تلفن همراه و استفاده از اینترنت جهت بازی امور کاری آزاد است.

بله . البته با هماهنگی پزشک. بیمار می تواند در روزهای آخر درمان به گردش در شهر یزد و نفاط تاریخی یزد بپردازد

بله. همه اتاق ها تک نفره و برای شخص بیمار می باشد.

 
سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

مشاوره رایگان

مشاوره قبل از درمان

شماره خود را ثبت کنید و از خدمات مشاوره قبل از درمان ما بهره‌مند شوید. تیم مشاوره مرکز درمانی با شما تماس خواهد گرفت و راهنمایی لازم را ارائه خواهد داد

مشاوره رایگان

مشاوره قبل از درمان

شماره خود را ثبت کنید و از خدمات مشاوره قبل از درمان ما بهره‌مند شوید. تیم مشاوره مرکز درمانی با شما تماس خواهد گرفت و راهنمایی لازم را ارائه خواهد داد

برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.