جستجو

آیا ترک بدون درد واقعیت دارد؟

آیا ترک بدون درد واقعیت دارد؟ خماری ترک، استخوان درد، افت فشار، تشنج، تب و لرز، استفراق وهزاران علائم دیگر از مواردی است  ادامه مطلب

ادامه

آیا ترک بدون درد واقعیت دارد؟ خماری ترک، استخوان درد، افت فشار، تشنج، تب و لرز، استفراق وهزاران علائم دیگر از مواردی است که در هنگام ترک مواد مخدر افیونی برای هر کسی اتفاق می افتد و تحمل این علائم آنقدر سخت بوده که همیشه ترک اعتیاد را در ذهن ها یک امری مشکل و کاری غیر ممکن جلوه داده است. ادامه داشتن دردهای بعد از ترک هم از جمله مواردی است که بر این مشکل افزوده است. بی خوابی های مدت دار تقریبا برای هر مصرف کننده بعد از ترک پیش می آید  و همه این علائم مانع اقدام به درمان می شود.

قبل از اینکه به این سوال جواب داده بشه که آیا ترک بدون درد واقعیت داره یا نه، باید با ترک های مختلف آشنا بشیم. خود درمانی (ترک یابویی) که ترک در منزل نمونه بارز آن است. در این روش ترک، چون تقریبا از داروی خاصی استفاده نمیشه (مگر مسکن های ساده) درمان با درد شدید همراه است و تقریبا هر مصرف کننده ای این روش درمان را یک بار تجربه کرده است. شدت درد به سال های مصرف، نوع ماده مصرفی  و نحوه مصرف و حتی تعداد ترک های قبل بستگی دارد. حضور خانواده در این روش درمان تسلی خاطر بیمار بوده و کمک های ایشان در بیشتر موارد باعث موفقیت در درمان بوده است. ولی احتمال بازگشت به سمت مواد در این روش ترک هم زیاد دیده می شود.

آیا ترک بدون درد واقعیت دارد؟ خماری ترک، استخوان درد، افت فشار، تشنج، تب و لرز، استفراق وهزاران علائم دیگر از مواردی است که در هنگام ترک مواد مخدر افیونی برای هر کسی اتفاق می افتد و تحمل این علائم آنقدر سخت بوده که همیشه ترک اعتیاد را در ذهن ها یک امری مشکل و کاری غیر ممکن جلوه داده است. ادامه داشتن دردهای بعد از ترک هم از جمله مواردی است که بر این مشکل افزوده است. بی خوابی های مدت دار تقریبا برای هر مصرف کننده بعد از ترک پیش می آید و همه این علائم مانع اقدام به درمان می شود.

قبل از اینکه به این سوال جواب داده بشه که آیا ترک بدون درد واقعیت داره یا نه، باید با ترک های مختلف آشنا بشیم. خود درمانی (ترک یابویی) که ترک در منزل نمونه بارز آن است. در این روش ترک، چون تقریبا از داروی خاصی استفاده نمیشه (مگر مسکن های ساده) درمان با درد شدید همراه است و تقریبا هر مصرف کننده ای این روش درمان را یک بار تجربه کرده است. شدت درد به سال های مصرف، نوع ماده مصرفی  و نحوه مصرف و حتی تعداد ترک های قبل بستگی دارد. حضور خانواده در این روش درمان تسلی خاطر بیمار بوده و کمک های ایشان در بیشتر موارد باعث موفقیت در درمان بوده است. ولی احتمال بازگشت به سمت مواد در این روش ترک هم زیاد دیده می شود.

ترک به روش گروه های N.A و A.A ( معتادان گمنام و الکلی های گمنام) که مصرف کنندگان مواد مخدر و مشروبات الکلی با شرکت در جلساتی در امکان عمومی (حسینیه ها، پارک ها و…) اقدام به ترک می نمایند. در این روش درمان چون بیشتر به درمان های فکر و روحی-روانی افراد پرداخته می شود در حفظ پاکی بعد از ترک موفقیت های زیادی کسب می شود ولی چون در درمان های جسمی داروی استفاده نمی شود. درد زمان ترک دیده شده است که با دوش های مکرر آب به تکسین این دردها پرداخته می شود. ولی در مواردی که فرد مصرف کننده طاقت درد را نداشته باشد و یا از لحاظ فکری به درجه ای خاصی نرسیده باشد، نمی تواند درد را تحمل نماید و منجر به مصرف و در نهایت ترک گروه می شود.

کمپ یکی از مهم ترین انواع ترک هاست. در این روش چون بیمار مدتی (یکماه تا چند ماه) در مکانی سوله مانند اقامت می کند و مورد درمان و ترک قرار می گیرد برای خانواده به غیر از هزینه ها، زحمت دیگری ندارد. در این روش درمان بدون دارو بوده و با دوش های آب سرد و شنا در استخر، از درد درمان کاسته می شود. در این روش افراد زیادی هم زمان تحت درمان قرار گرفته و محرمانه مانده درمان تقریبا غیر ممکن است.

ترک به روش گروه های N.A و A.A ( معتادان گمنام و الکلی های گمنام) که مصرف کنندگان مواد مخدر و مشروبات الکلی با شرکت در جلساتی در امکان عمومی (حسینیه ها، پارک ها و...) اقدام به ترک می نمایند. در این روش درمان چون بیشتر به درمان های فکر و روحی-روانی افراد پرداخته می شود در حفظ پاکی بعد از ترک موفقیت های زیادی کسب می شود ولی چون در درمان های جسمی داروی استفاده نمی شود. درد زمان ترک دیده شده است که با دوش های مکرر آب به تکسین این دردها پرداخته می شود. ولی در مواردی که فرد مصرف کننده طاقت درد را نداشته باشد و یا از لحاظ فکری به درجه ای خاصی نرسیده باشد، نمی تواند درد را تحمل نماید و منجر به مصرف و در نهایت ترک گروه می شود.

در ترک های با استفاده از دارو، چون از داروهای ضد مورفین جهت دفع مواد استفاده می شود ترک ها بدون درد بوده است. از انواع این روش ها به سمزدایی با بوپرنورفین، درمان نگهدارنده با بوپرنورفین، درمان نگهدارنده با متادون و درمان نگهدارنده با تنتور اپیوم را نام برد. درمان با داروهای شناخته شده و مجوز دار، زیر نظر پزشک بدون درد بوده و بیمار بعد از درمان یا قطع مصرف دارو باید تلاش در حفظ پاکی خود بنماید. ترک های ابوالفضلی، طب سوزنی و… انواعی از ترک های  دیگر هستند. هر بیماری بسته به سلیقه و شرایط خود، در انتخاب نوع درمان آزاد است.

کمپ یکی از مهم ترین انواع ترک هاست. در این روش چون بیمار مدتی (یکماه تا چند ماه) در مکانی سوله مانند اقامت می کند و مورد درمان و ترک قرار می گیرد برای خانواده به غیر از هزینه ها، زحمت دیگری ندارد. در این روش درمان بدون دارو بوده و با دوش های آب سرد و شنا در استخر، از درد درمان کاسته می شود. در این روش افراد زیادی هم زمان تحت درمان قرار گرفته و محرمانه مانده درمان تقریبا غیر ممکن است.

در روش سمزدایی با بوپرنورفین، پزشک در طی یک دوره 21 روزه بیمار را به وسیله دارو سمزدایی می کند. این روش در افرادی موثر است که ماده مصرفی آنان تریاک و از نوع مصرفی وافوری باشد. در افرادی که ماده مصرفی سنگین تری دارند این دوره مصرف قرص ادامه پیدا می کند که درمان نگهدارنده با بوپرنورفین نامیده می شود. در این روش از قرص بوپرنورفین با دوزهای ( 2 میلی گرم، 4/. میلی گرم و 8 میلی گرم) استفاده می شود. دارو طی معاینات پزشک از دوز بیشتر شروع شده و به دوزهای کمتر تغییر کرده تا به صفر برسد. در مواردی که بیمار موفق به قطع کامل دارو نشود و در صورت قطع مصرف امکان مصرف مواد زیاد باشد، مصرف این دارو زیر نظر پزشک ادامه پیدا می کند. در این روش درمان چون از دارو استفاده می شود بدون درد است.

در ترک های با استفاده از دارو، چون از داروهای ضد مورفین جهت دفع مواد استفاده می شود ترک ها بدون درد بوده است. از انواع این روش ها به سمزدایی با بوپرنورفین، درمان نگهدارنده با بوپرنورفین، درمان نگهدارنده با متادون و درمان نگهدارنده با تنتور اپیوم را نام برد. درمان با داروهای شناخته شده و مجوز دار، زیر نظر پزشک بدون درد بوده و بیمار بعد از درمان یا قطع مصرف دارو باید تلاش در حفظ پاکی خود بنماید. ترک های ابوالفضلی، طب سوزنی و... انواعی از ترک های دیگر هستند. هر بیماری بسته به سلیقه و شرایط خود، در انتخاب نوع درمان آزاد است.

در درمان نگهدارنده با متادون، (تجویز این دارو برای مواد سنگین مثل شیره و مواد محرک مانند هروئین و کراک و تزریق این مواد توصیه می شود) پزشک میزان داروی مورد نیاز بیمار را طی معاینات روزانه، مشخص می کند. این تعیین دوزها در مراجعات هر روزه بیمار به کلینیک از یک تا 2 هفته تعیین می شود. اگر بیمار از لحاظ فکری، کاری و… موقعیت کم کردن دارو را داشته باشد بعد مدت حدود 4 ماه که از تثبیت شدن دارو در بدن بیمار گذشت و باعث کاهش میل مصرف به مواد شد، با نظارت پزشک به کم کردن دارو اقدام می نماید تا طی چندین ماه، دارو خیلی ملایم و بدون درد با موافقت بیمار کم شده تا به صفر برسد. قطع کامل دارو برای هر بیمار به شرایط شخصیتی، خانوادگی، کاری و اجتماعی، ترک های قبل و… بستگی دارد و قطع خودسرانه، امکان درد و بازگشت به سمت مواد را زیاد می کند.

در روش سمزدایی با بوپرنورفین، پزشک در طی یک دوره 21 روزه بیمار را به وسیله دارو سمزدایی می کند. این روش در افرادی موثر است که ماده مصرفی آنان تریاک و از نوع مصرفی وافوری باشد. در افرادی که ماده مصرفی سنگین تری دارند این دوره مصرف قرص ادامه پیدا می کند که درمان نگهدارنده با بوپرنورفین نامیده می شود. در این روش از قرص بوپرنورفین با دوزهای ( 2 میلی گرم، 4/. میلی گرم و 8 میلی گرم) استفاده می شود. دارو طی معاینات پزشک از دوز بیشتر شروع شده و به دوزهای کمتر تغییر کرده تا به صفر برسد. در مواردی که بیمار موفق به قطع کامل دارو نشود و در صورت قطع مصرف امکان مصرف مواد زیاد باشد، مصرف این دارو زیر نظر پزشک ادامه پیدا می کند. در این روش درمان چون از دارو استفاده می شود بدون درد است.

در روش درمان نگهدارنده با تنتور اپیوم، (این دارو چون از خود تریاک ساخته شه و تست مورفین آن مثبت است باید حتما زیر نظر پزشک مصرف شود و برای هر فردی مناسب نمی باشد) این دارو از لحاظ ساختاری و اثر دهی از متادون ضعیف تر بوده و برای اینکه نیاز روزانه بیمار به طور کامل برآورده شود تا سمت مواد نرود باید در دو نوبت صبح و شب مصرف شود. مقدار مصرف هر بیمار توسط پزشک مشخص می شود. کم کردن این دارو به علت ساختار آن راحت تر از متادون بوده و بیمار می تواند در زمان کمتر و بدون درد ولی با نظارت پزشک، اقدام به کم کردن و به صفر رساندن دارو بپردازد. چون تست این دارو مثبت می باشد، تجویز دارو توسط پزشک برای افرادی صورت می گیرد که از لحاظ فکری به ثباتی رسیده اند و دیگر به سمت مواد مخدر تمایلی ندارند.

در درمان نگهدارنده با متادون، (تجویز این دارو برای مواد سنگین مثل شیره و مواد محرک مانند هروئین و کراک و تزریق این مواد توصیه می شود) پزشک میزان داروی مورد نیاز بیمار را طی معاینات روزانه، مشخص می کند. این تعیین دوزها در مراجعات هر روزه بیمار به کلینیک از یک تا 2 هفته تعیین می شود. اگر بیمار از لحاظ فکری، کاری و… موقعیت کم کردن دارو را داشته باشد بعد مدت حدود 4 ماه که از تثبیت شدن دارو در بدن بیمار گذشت و باعث کاهش میل مصرف به مواد شد، با نظارت پزشک به کم کردن دارو اقدام می نماید تا طی چندین ماه، دارو خیلی ملایم و بدون درد با موافقت بیمار کم شده تا به صفر برسد. قطع کامل دارو برای هر بیمار به شرایط شخصیتی، خانوادگی، کاری و اجتماعی، ترک های قبل و… بستگی دارد و قطع خودسرانه، امکان درد و بازگشت به سمت مواد را زیاد می کند.

سمزدایی سریع در چند روز بدون درد و عوارض از جمله انواع درمان است که از آرزوهای بسیاری از بیماران و مصرف کنندگان مواد مخدر می باشد. زیرا مصرف دارو و یا جایگزین کردن دارو به جای مواد مخد، برای بسیاری از بیماران مورد پسند نبوده و یا بخاطر موقعیت های اجتماعی و شغلی نمی توانند چندین ماه زیر نظر پزشک باشند. در مواردی که خانواده ها مطلع نمی باشند هم این افراد نمی توانند با مصرف دارو در مدت تعیین شده، اقدام به ترک بدون درد کنند. در بعضی افراد هم که مصرف داروی جایگزین را نوعی وابستگی و یا اعتیاد قلمداد می کنند، درمان های نگهدارنده گزینه مناسبی نبوده و فقط سمزدایی سریع چاره درد این افراد است.

در روش درمان نگهدارنده با تنتور اپیوم، (این دارو چون از خود تریاک ساخته شه و تست مورفین آن مثبت است باید حتما زیر نظر پزشک مصرف شود و برای هر فردی مناسب نمی باشد) این دارو از لحاظ ساختاری و اثر دهی از متادون ضعیف تر بوده و برای اینکه نیاز روزانه بیمار به طور کامل برآورده شود تا سمت مواد نرود باید در دو نوبت صبح و شب مصرف شود. مقدار مصرف هر بیمار توسط پزشک مشخص می شود. کم کردن این دارو به علت ساختار آن راحت تر از متادون بوده و بیمار می تواند در زمان کمتر و بدون درد ولی با نظارت پزشک، اقدام به کم کردن و به صفر رساندن دارو بپردازد. چون تست این دارو مثبت می باشد، تجویز دارو توسط پزشک برای افرادی صورت می گیرد که از لحاظ فکری به ثباتی رسیده اند و دیگر به سمت مواد مخدر تمایلی ندارند.

آیا ترک بدون درد واقعیت دارد؟ در سمزدایی سریع که یک روش نوین در درمان مواد مخدر است. پزشک با استفاده از داروهای ضد مورفین و سرم به پاک سازی بدن بیماران می پردازد. در این روش با وصل کردن سرم به بدن بیمار و تجویز داروهای ضد مورفین طی دوره درمان، مواد از طریق تعریق و ادرار (کارکرد کبد و کلیه) دفع می شود. و چون درمان با استفاده از دارو بوده بدون درد انجام می شود. داروهای استفاده شده زیر نظر سازمان غذا و دارو بوده و هیچ گونه عوراضی ندارد. پزشک با علم و تجربه ای که دارد میزان دوز داروها را تعیین می کند و در زمان های مشخص (توسط پرستار) به سرم بیمار وارد می کند تا مواد به مرور زمان و بدون درد از بدن خارج شود. “یک ترک آرمانی”

سمزدایی سریع در چند روز بدون درد و عوارض از جمله انواع درمان است که از آرزوهای بسیاری از بیماران و مصرف کنندگان مواد مخدر می باشد. زیرا مصرف دارو و یا جایگزین کردن دارو به جای مواد مخد، برای بسیاری از بیماران مورد پسند نبوده و یا بخاطر موقعیت های اجتماعی و شغلی نمی توانند چندین ماه زیر نظر پزشک باشند. در مواردی که خانواده ها مطلع نمی باشند هم این افراد نمی توانند با مصرف دارو در مدت تعیین شده، اقدام به ترک بدون درد کنند. در بعضی افراد هم که مصرف داروی جایگزین را نوعی وابستگی و یا اعتیاد قلمداد می کنند، درمان های نگهدارنده گزینه مناسبی نبوده و فقط سمزدایی سریع چاره درد این افراد است.

در این روش بیمار قبل از ورد به درمان با مشاور کلینیک صحبت نموده و از نوع ماده مصرفی خود و سالهای مصرف و… توضیحاتی ارائه می کند و پس از اینکه بیمار به اطمینانی خاصی رسید، اقدام به نام نویسی و رزرو نوبت می نماید. به علت اینکه در این روش بیمار بیهوش نمی شود سن مصرف زیاد ملاک نبوده ولی در افرادی که بالای 55 سال داشته باشند در مورد وجود احتمالی مشکلات قلبی سوال می شود که اگر مشکلی نداشته باشند پذیرش می شوند. ولی در افرادی که جراحی قلب و یا مشکل خاصی داشته باشند اگر از پزشک قلب نامه جهت درمان بگیرند، می توانند برای سمزدایی ثبت نام کنند.

آیا ترک بدون درد واقعیت دارد؟ در سمزدایی سریع که یک روش نوین در درمان مواد مخدر است. پزشک با استفاده از داروهای ضد مورفین و سرم به پاک سازی بدن بیماران می پردازد. در این روش با وصل کردن سرم به بدن بیمار و تجویز داروهای ضد مورفین طی دوره درمان، مواد از طریق تعریق و ادرار (کارکرد کبد و کلیه) دفع می شود. و چون درمان با استفاده از دارو بوده بدون درد انجام می شود. داروهای استفاده شده زیر نظر سازمان غذا و دارو بوده و هیچ گونه عوراضی ندارد. پزشک با علم و تجربه ای که دارد میزان دوز داروها را تعیین می کند و در زمان های مشخص (توسط پرستار) به سرم بیمار وارد می کند تا مواد به مرور زمان و بدون درد از بدن خارج شود. "یک ترک آرمانی"

سمزدایی سریع برای هر ماده مخدری مناسب نیست. مواد مخدری مانند تریاک و شیره و ترامادول به صورت مستقیم سمزدایی می شوند. مواد صنعتی مانند هروئین و کراک بعلت ولع مصرف و تشنج زمان درمان، بهتر است یکماه قبل از سمزدایی، زیر نظر پزشک شربت تریاک استفاده کنند تا ولع مواد کم شود و درمانی راحت و بدون درد را تجربه کنند. مواد به شیوه تزریق قابل سمزدایی نیست. متادون به علت ساختار شیمیایی و طول عمر زیادی که دارد به راحتی مواد افیونی سمزدایی نمی شود. از بیمار خواسته می شود یکماه قبل از سمزدایی، به جای متادون تریاک یا شربت تریاک استفاده کند و بعد اقدام به درمان نماید. در این صورت بیمار سمزدایی بدون دردی را تجربه می نماید.

در این روش بیمار قبل از ورد به درمان با مشاور کلینیک صحبت نموده و از نوع ماده مصرفی خود و سالهای مصرف و... توضیحاتی ارائه می کند و پس از اینکه بیمار به اطمینانی خاصی رسید، اقدام به نام نویسی و رزرو نوبت می نماید. به علت اینکه در این روش بیمار بیهوش نمی شود سن مصرف زیاد ملاک نبوده ولی در افرادی که بالای 55 سال داشته باشند در مورد وجود احتمالی مشکلات قلبی سوال می شود که اگر مشکلی نداشته باشند پذیرش می شوند. ولی در افرادی که جراحی قلب و یا مشکل خاصی داشته باشند اگر از پزشک قلب نامه جهت درمان بگیرند، می توانند برای سمزدایی ثبت نام کنند.

سمزدایی سریع برای هر ماده مخدری مناسب نیست. مواد مخدری مانند تریاک و شیره و ترامادول به صورت مستقیم سمزدایی می شوند. مواد صنعتی مانند هروئین و کراک بعلت ولع مصرف و تشنج زمان درمان، بهتر است یکماه قبل از سمزدایی، زیر نظر پزشک شربت تریاک استفاده کنند تا ولع مواد کم شود و درمانی راحت و بدون درد را تجربه کنند. مواد به شیوه تزریق قابل سمزدایی نیست. متادون به علت ساختار شیمیایی و طول عمر زیادی که دارد به راحتی مواد افیونی سمزدایی نمی شود. از بیمار خواسته می شود یکماه قبل از سمزدایی، به جای متادون تریاک یا شربت تریاک استفاده کند و بعد اقدام به درمان نماید. در این صورت بیمار سمزدایی بدون دردی را تجربه می نماید.

پس معطل نکنید و اگر عزیزی از خانواده درگیر مواد افیونی هستند و ترس از درمان یا نگران آبروی خودشون هستند با سمزدا تماس بگیرید. تا در کوتاه ترین زمان و بدون درد و عوارض عزیز شما یک درمان خوب رو تجربه کنه و حتما این سایت رو به دوستانی که نیاز به مشاوره درمانی اعتیاد دارند هم معرفی کنید. آژانس توریست درمانی در خدمت شماست.

پس معطل نکنید و اگر عزیزی از خانواده درگیر مواد افیونی هستند و ترس از درمان یا نگران آبروی خودشون هستند با سمزدا تماس بگیرید. تا در کوتاه ترین زمان و بدون درد و عوارض عزیز شما یک درمان خوب رو تجربه کنه و حتما این سایت رو به دوستانی که نیاز به مشاوره درمانی اعتیاد دارند هم معرفی کنید. آژانس توریست درمانی در خدمت شماست.

سوالات متداول

بله . استفاده از تلفن همراه و استفاده از اینترنت جهت بازی امور کاری آزاد است.

بله . البته با هماهنگی پزشک. بیمار می تواند در روزهای آخر درمان به گردش در شهر یزد و نفاط تاریخی یزد بپردازد

بله. همه اتاق ها تک نفره و برای شخص بیمار می باشد.

 

بله . استفاده از تلفن همراه و استفاده از اینترنت جهت بازی امور کاری آزاد است.

بله . البته با هماهنگی پزشک. بیمار می تواند در روزهای آخر درمان به گردش در شهر یزد و نفاط تاریخی یزد بپردازد

بله. همه اتاق ها تک نفره و برای شخص بیمار می باشد.

 
سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

مشاوره رایگان

مشاوره قبل از درمان

شماره خود را ثبت کنید و از خدمات مشاوره قبل از درمان ما بهره‌مند شوید. تیم مشاوره مرکز درمانی با شما تماس خواهد گرفت و راهنمایی لازم را ارائه خواهد داد

مشاوره رایگان

مشاوره قبل از درمان

شماره خود را ثبت کنید و از خدمات مشاوره قبل از درمان ما بهره‌مند شوید. تیم مشاوره مرکز درمانی با شما تماس خواهد گرفت و راهنمایی لازم را ارائه خواهد داد

برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.